I. Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 

Actul normativ instituie o singura modificare a Codului muncii, privitoare la cresterea cuantumului amenzii aplicate angajatorilor pentru nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara. Astfel, amenda va fi de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara.

 

Precizam ca reglementarea anterioara prevedea aplicarea unei singure amenzi pentru angajator, indiferent de numarul de salariati pentru care nu a respectat prevederile referitoare la munca suplimentara.

 

Legea nr. 85/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 525/18.06.2020, intrand in vigoare la data de 21.06.2020.

 

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei

 

Prin intermediul acestei ordonante de urgenta au fost abrogate o serie de prevederi ale Codului vamal, contrare legislatiei europene, prevederi din care enumeram, cu titlu exemplificativ, cele ce cuprindeau unele reglementari privind:

 • elementele pe baza carora se aplicau drepturile de import sau de export;
 • originea marfurilor;
 • prezentarea si descarcarea marfurilor la vama;
 • regimurile vamale;
 • marfurile care parasesc Romania.

 

Masurile adoptate sunt menite a corela legislatia romaneasca cu cea europeana, a respecta principiul liberei circulatii a marfurilor si a preveni aplicarea unor sanctiuni, de catre Comisia Europeana.

 

O.U.G. nr. 96/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 500/12.06.2020 cu intrare in vigoare de la publicare.

 

III. Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 42/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19

 

Principalele modificari legislative aduse OUG nr. 42/2020 vizeaza:

 1. Majorarea, la 30 miliarde de lei, a plafonului de garantare a creditelor;
 2. Acordarea creditelor in functie de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind eligibilitatea solicitantului (in varianta anterioara, acordarea creditelor urma sa se faca in functie de reglementarile interne ale bancii participante in program);
 3. Extinderea categoriilor de destinatari ai programului, in sensul ca vor putea accesa astfel de credite, atat intreprinderile mici si mijlocii, cat si intreprinderile mici cu capitalizare de piata medie. Actul normativ defineste aceste intreprinderi ca fiind cele care, impreuna cu cele pe care le controleaza si cu intreprinderile care au controlul direct sau indirect asupra lor, detin (a) intre 250 si 500 de angajati si (b) o cifra de afaceri anuala care nu depaseste 100 milioane euro sau al caror bilant anual nu depaseste 86 milioane euro;
 4. Extinderea categoriilor de beneficiari ai programului, in sensul ca vor putea accesa imprumuturi garantate de stat si cei care practica profesii liberale, cu conditia de a se incadra in categoria IMM-urilor si de a desfasura activitati juridice;
 5. Modificarea unor criterii de eligibilitate ale solicitantilor ce doresc sa acceseze astfel de credite, dintre care mentionam:

(i) Solicitantul nu va trebui sa aiba credite restante (inclusiv pentru finantari de tip leasing) la momentul inregistrarii in programul IMM Invest;

(ii) Solicitantul nu va trebui sa se afle in interdictia de a emite cecuri, la data aprobarii creditului;

(iii) Solicitantul nu va trebui sa figureze cu incidente majore cu bilete la ordin, pe o perioada de sase luni inainte de data solicitarii garantiei.

 1. Modificarea listei companiilor carora nu le va fi permis accesul in program, dintre care mentionam:

(i) companiile ce activeaza in domeniul intermedierilor financiare, cu exceptia celor care  desfasoara activitati auxiliare intermedierilor financiare;

(ii) companiile care desfasoara activitati de asigurari, cu exceptia agentiilor si broker-ilor de asigurare;

(iii) companiile care desfasoara tranzactii imobiliare, cu exceptia agentiilor imobiliare;

(iv) companiile care desfasoara activitati de investigare si protectie, cu exceptia celor efectueaza activitati de protectie si garda, precum si a celor care intreprind servicii privind sistemele de securitate.

 

Intrarea in vigoare a  modificarilor mai sus mentionate a fost prorogata, insa, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2020, pana la obtinerea autorizarii din partea Comisiei Europene.

 

Legea nr. 75/2020 include, insa, si modificari legislative a caror intrare in vigoare nu a fost prorogata, dintre care enumeram:

 1. Obligativitatea bancilor de a comunica decizia de acordare a creditului in termen de 14 zile de la momentul depunerii cererii de a accesare a programului IMM Invest;
 2. Publicarea pe web-site-ul programului IMM Invest a informatiilor despre beneficiarii schemei de ajutor de stat;
 3. Publicarea pe web-site-ul programului IMM Invest, a informatiilor despre inscrieri.

 

Legea nr. 75/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 493/10.06.2020, suportand modificari (asa cum am precizat mai sus) prin O.U.G. nr. 98/2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 503/12.06.2020.

 

IV. Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

 

Potrivit actului normativ, incepand cu data de 17 iunie 2020 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin HG nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Anexele nr. 1-3 la HG nr. 476/2020 cuprind masurile de prevenire si control a infectiilor cu SARS- CoV-2, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta, iar regimul sanctionator aplicabil pentru nerespectarea acestor masuri este cel prevazut de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Precizam ca prelungirea duratei starii de alerta are implicatii asupra unor reglementari derogatorii de la dreptul comun, aplicabile numai in conditiile extraordinare ale respectivei stari. Din aceste reglementari mentionam, exemplificativ, masurile din domeniul insolventei, prevazute de Sectiunea a 8-a din Legea nr. 55/2020 (art. 46-art. 52).

 

HG nr. 476/2020 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 515/16.06.2020, cu intrare in vigoare imediata.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!