Intrarea in vigoare a modificarilor aduse, prin Legea nr. 7/2020, Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

 

La data de 10.02.2020 intra in vigoare Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

 

O importanta modificare priveste dreptul persoanelor care au edificat constructii fara autorizatie de construire sa isi intabuleze dreptul de proprietate in baza unui certificat de atestare/ adeverinta privind edificarea constructiei. Acest document va putea fi eliberat daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

– s-a implinit termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor, de 3 ani de la data edificarii constructiei;

– este efectuata o expertiza tehnica care atesta respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii, inclusiv cu incadrarea in reglementarile de urbanism aprobate, si care sa confirme situatia actuala a constructiei si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale.

 

Noi obligatii sunt instituite in sarcina investitorilor si proprietarilor constructiilor noi, cu privire la bransamentele la utilitati:

  • Sa dea in functiune constructia numai dupa ce sunt puse in functiune bransamentele;
  • Sa permita utilizarea constructiei doar cand sunt puse in functiune si receptionate de catre proprietarul investitor/ proprietarul initial toate bransamentele la utilitatile edilitare din avizele furnizorilor de utilitati (anexa la autoizatia de construire).

De asemenea, sunt actualizate cuantumul amenzilor aplicabile pentru cateva contraventii:

1. Se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 100.000 lei o serie de contraventii, din care enumeram:
a) executarea unei constructii noi, a unei interventii la o constructie existenta, precum si desfiintarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
b) realizarea de modificari, transformari, modernizari, consolidari fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale si care pot efectua cerintele fundamentale aplicabile;
c) incalcarea prevederilor referitoare la cerintele fundamentale aplicabile constructiilor prevazute in reglementarile tehnice, in vigoare la data contractarii proiectarii si, respectiv, a executarii lucrarilor;
d) realizarea de constructii fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
e) receptionarea constructiei de investitor cu incalcarea prevederilor legale.

2. Se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 20.000 lei, urmatoarele contraventii:
a) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei, a lucrarilor de constructii civile, agricole, industriale sau cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate, dupa expirarea perioadei de valabilitate, fara obtinerea unei noi autorizatii;
b) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa expirarea termenului lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
c) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor, precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare sau degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;
d) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/ autorizatii.

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in contructii si pentru modificarea si completarea Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 8/08.01.2020.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!