I. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară 

Legea nr. 207/2018 aduce o serie importantă de modificări în ceea ce priveşte organizarea judiciară, din care menţionăm următoarele:

 1. Posibilitatea de a ataca, cu apel, hotărârile Secţiei pentru judecători, respectiv a Secţiei pentru procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor emise în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor;
 2. Obligaţia instanţelor judecătoreşti de a redacta hotărârile, în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării, iar acest termen poate fi prelungit de cel mult două ori, cu câte 30 de zile;
 3. Posibilitatea de a ataca cu recurs hotărârile de respingere a cererilor de înaintare a excepţiei de neconstituţionalitate, pronunţate în ultima instanţă;
 4. Componenţa completurilor de soluţionare a apelurilor şi a recursurilor, din care vor face parte 3 judecători;
 5. Aspecte legate de componenţa colegiilor de conducere şi de organele de conducere ale instanţelor;
 6. Aspecte legate de organizarea şi funcţionarea, la nivelul instanţelor, de secţii şi completuri specializate pentru anumite tipuri de cauze;
 7. Independenţa procurorilor şi dreptul acestora de a contesta la Secţia de procurori a C.S.M. orice intervenţie a procurorilor ierarhici superiori, în orice formă, în efectuarea urmăririi penale sau în adoptarea soluţiei;
 8. Incompatibilitatea persoanelor care au ocupat funcţia de lucrător, informator sau colaborator chiar acoperit a serviciilor de informaţii, de a lucra ca şi ofiţeri ori agenţi de poliţie judiciară;
 9. Aspecte legate de numirea şi de revocarea din funcţie a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
 10. Aspecte legate de numirea şi de revocarea din funcţie a procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
 11. Aspecte legate de înfiinţarea, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;
 12. Chestiuni privitoare la organizarea şi conducerea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi de numire a procurorilor în funcţie în cadrul acestei secţii;
 13. Atribuţiile Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie;
 14. Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii;
 15. Evaluarea asistenţilor judiciari;
 16. Funcţionarea de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale, pentru efectuarea cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi urmărire a infracţiunilor din domeniul economic, financiar, fiscal şi vamal;
 17. Aspecte legate de bugetul instanţelor, de suplimentarea sau reducerea numărului de posturi.

Ca urmare a adoptării acestui act normativ, va fi modificată O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea D.I.I.C.O.T., în vederea armonizării cu modificările aduse Legii nr. 304/2004.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie va începe să funcţioneze în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 207/2018.

Legea nr. 304/2004 urmează a fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 207/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 636/20.07.2018, cu intrare în vigoare de la data publicării.

 

II. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 176/2018 privind internshipul

Legea reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani, în scopul:

 1. a) dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizeazăprogramul de internship;
 2. b) desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației-gazdă;
 3. c) cunoașterii de către interni a specificului activității organizației-gazdă în cadrul căruia își desfășoarăactivitatea, precum și a exigențelor acesteia;
 4. d) dobândirii de experiențăprofesională, abilități practice și/sau competențe;
 5. e) facilitării tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.

Actul normativ reglementează toate aspectele legate de organizarea acestor programe, de organizaţiile ce le găzduiesc, de participanţii la aceste programe şi de drepturile acestora.

Legea nr. 176/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 626/19.07.2018 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale.

 

III. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Actul normativ instituie o serie de modificări ale regimului aplicabil băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ.

Printre aceste modificări enumerăm:

– dreptul fiecărei persoane fizice client al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ de a beneficia de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare, sub condiţia îndeplinirii anumitor condiţii;

– calculul primei de stat;

– dreptul clienţilor de a cesiona contractele de economisire-creditare şi implicaţiile respectivei cesiuni asupra cedentului, cesionarului şi a băncii de economisire-creditare;

– aspecte legate de constituirea fondurilor necesare acordării primelor de stat, alocarea respectivelor fonduri de la bugetul de stat şi virarea lor către banca de economisire şi creditare, care la rândul său le varsă în contul clienţilor beneficiari;

– condiţiile pe care contractele de economisire – creditare trebuie să le îndeplinească, astfel încât clienţii să poată beneficia de prima de stat;

– modul de verificare al eligibilităţii clienţilor şi a documentelor justificative în baza cărora aceştia solicită acordarea beneficiilor primei de stat;

– sancţionarea clienţilor ce au încasat nelegal prime de stat, cu încălcarea dispoziţiilor legale;

– cazurile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate suspenda acordarea primei de stat, pentru un client sau pentru toţi clienţii unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ.

Ca urmare a promulgării Legii nr. 164/2018, vor fi modificate corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din O.U.G. nr. 99/2006, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 509/2471/2009.

Legea nr. 164/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 626/19.07.2018, cu intrare în vigoare de la publicare.

 

IV. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Potrivit modificărilor aduse de acest act normativ, cota redusă de TVA de 9% se aplică asupra bazei de impozitare şi pentru următoarele prestări de servicii sau livrări de bunuri:

 1. Livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
 2. Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Legea nr. 175/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 611/17.07.2018 şi intră în vigoare la data de 01.01.2019.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!