Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare:

 

Actul normativ a fost adoptat in vederea armonizarii legislatiei interne cu legislatia europeana, prin transpunerea Directivei (UE) nr. 2018/843 pentru modificarea Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si de modificare a Directivelor 2009/138/CE si 2013/36/UE. De asemenea, s-au avut in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.

 

Principalele modificari legislative se refera la urmatoarele aspecte:

  • Se aduc clarificari ale notiunii de beneficiar real, inclusiv in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine;
  • Se detaliaza reglementarea entitatilor raportoare, fiind incluse in aceasta sfera funizorii de servicii a tranzactiilor cu criptomonedele;
  • Este definita notiunea de moneda virtuala (criptomoneda);
  • Se instituie un „Registrul central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare”, ce va fi organizat de ANAF si care va permite identificarea tuturor persoanelor fizice sau juridice ce detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN. La acest registru vor avea acces autorizatile cu competenta in domeniu, in special Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Registrul va deveni operational dupa finalizarea procedurilor de catre ANAF, in cursul anului viitor;
  • Se simplifica modul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, la Registrul Comertului, in sensul ca aceasta va putea fi transmisa prin posta, prin curier, dar si electronic. De asemenea se permite ca declaratia sa fie data sub forma unui inscris sub semnatura privata sau a unui document certificat de avocat, nu doar autentificata de notarul public ori semnata in fata functionarilor Registrului Comertului;
  • In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica care au conturi deschise la respectivele institutii.

 

O.U.G. nr. 111/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 620/15.07.2020.