I. Guvernul Romaniei a adoptat O.U.G. nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Cele mai importante modificari aduse de noul act normativ adoptat privesc Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Astfel, s-a prevazut ca, pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta pana la data de 15 iulie 2018 inclusiv, valoarea bonificatiei acordate diminueaza, pe langa impozitul pe venitul/castigul net anual, si impozitul pe venitul anual, de plata. Acelasi lucru este aplicabil si pentru pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit platit integral pana la data de 15 decembrie 2018 inclusiv.
S-a mai prevazut prin noul actul normativ adoptat diminuarea cotei de TVA de 9% la 5%, aceasta urmand sa fie aplicata asupra bazei de impozitare pentru cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping si serviciile de restaurant si de catering. Aceeasi cota diminuata va se aplica si pentru dreptul de utilizare a facilitatilor sportive – baze sportive si centre de fitness.
Cota redusa de TVA de 5% urmeaza sa se aplice si pentru serviciile constand in permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative .
Tot in actul normativ s-a mai prevazut ca:

  • Decizia de impunere privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice emisa de organul fiscal central, produce efecte pana la data depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
  • In situatia in care persoana fizică nu isi exprima optiunea de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, Decizia de impunere isi pastreaza valabilitatea pana la termenul de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazut de lege pentru declararea venitului estimat a se realiza în anul fiscal 2019.
  • Incetarea obligatiei de plata privind contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin Decizia de impunere se face prin declararea veniturilor in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, sau prin notificarea organului fiscal de către contribuabilii care se incadrează in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei sau de catre cei care realizează venituri pentru care obligatia declararii revine platitorilor, dupa caz.
  • In cazul deciziilor de impunere anuala emise si comunicate de organul fiscal competent dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017 si pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plata pentru sumele de plata stabilite prin aceste decizii, este data de 30 iunie 2019.
  • Pentru plata cu anticipatie a sumelor se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, daca sunt platite integral pana la data de 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza sumele de plata.
  • In cazul deciziilor de impunere anuala, emise si comunicate de organul fiscal competent dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plata pentru sumele de plata stabilite prin aceste decizii este data de 30 iunie 2019
  • Pentru plata cu anticipație a sumelor se acordă o bonificatie de 10% din aceste sume, daca sunt platite integral pana la data de 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza sumele de plata.Bonificatia acordata la plata contributiei de asigurari sociale se suporta de la bugetul de stat.

O.U.G. nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09.10.2018, cu intrare imediata in vigoare, exceptand dispozitiile privind cota redusa de TVA si modificarile aduse acestei cote care intra in vigoare de la data de 01.11.2018.

II. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 235/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Prin Legea nr. 235/2018 a fost adoptata O.U.G. nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, termen ce fusese prorogat pentru data de 31 decembrie 2016.

Legea nr. 235/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2015 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 08 octombrie 2018, fiind in vigoare de la 11 octombrie 2018. Presedintele Romaniei a emis Decretul nr. 817/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, Decret ce a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 08 octombrie 2018.

III. ANAF a emis Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere si transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 si 2017

Prin Ordinul mai sus-mentionat s-a dispus ca, pana la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 si 2017, urmand sa emita si sa transmita deciziile de impunere anuala pentru aceste obligatii.

Ordinul ANAF nr. 2323/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 2018, cu intrare in vigoare imediata.

IV. Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari

Actul normativ adoptat de catre Parlament transpune prevederile Directivei UE nr. 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari. Legea nr. 236/2018 reglementeaza activitatea de distributie a produselor de asigurare si reasigurare, denumita activitate de distributie, organizarea si functionarea distribuitorilor de asigurari si reasigurari, supravegherea activitatii de distributie si a altor activitati conexe acesteia, inregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora, la Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Legea se aplica persoanelor fizice, indiferent de regimul fiscal în vigoare, sau persoanelor juridice, care sunt stabilite sau care doresc sa se stabilească pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitate de distributie, care desfasoara sau care doresc sa desfasoare activitate de distributie pe teritoriul României, care au sediul sau domiciliul in Romania si care intentioneaza sa se stabilească ori sa desfășoare activitate de distributie in alte state membre.
S-a prevazut ca legea nu se aplică activitatilor de distributie pentru riscuri si angajamente situate in afara statelor membre si nu reglementează activitatile de distributie de asigurari sau reasigurari desfasurate in state terte.

Legea nr. 236/2018 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018 si a fost promulgata de catre Presedinte prin Decretul nr. 818/2018 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018, fiind in vigoare din data de 08.10.2018.