I. Guvernul Romaniei a emis Ordonanţa nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico – financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi completarea unor acte normative

Actul normativ prevede:

  1. Completarea prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în sensul că se atribuie în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economico – financiară, controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor;
  2. Atribuirea în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economico – financiară, a atribuţiunii de control a modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate în baza titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  3. Completarea dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în sensul că se atribuie în compentenţa Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul de inspecţie economico – financiară, controlul privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul consolidat al statului.

O.G. nr. 18/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 755/31.08.2018, cu intrare în vigoare imediată.

II. Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Prin intermediul Ordinului nr. 2093/2018 au fost aprobate următoarele proceduri şi formulare, ce constituie anexe ale acestui act normativ:

  • Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice şi de emitere a deciziilor de impunere anuală;
  • Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/ unităţilor de cult şi a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii;
  • Formularul 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” (se va utiliza pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017);
  • Formularul 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice” (se va utiliza pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017);

Ordinul ANAF nr. 2093/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 745/29.08.2018, cu intrare în vigoare imediată.