I. Ordonanta Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal – bugetar

O.G. 6/2020 modifica O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept privat sau de drept public, aflati in dificultate si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la 31.12.2018 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatii bugetare accesorii. Debitorul care are intentia de a isi restructura obligatiile bugetare are obligatia de a notifica organul fiscal compent asupra intentiei sale, in perioada 1 februarie – 31 martie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor sale, si se va adresa unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.

De asemenea, O.G. nr. 6/2020 prevede prorogarea urmatoarelor termene, pentru anul 2020:

 • Se proroga pentru data de 25 mai 2020 termenul de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
 • Se proroga pentru data de 25 mai 2020 termenul de depunere a formularului 230 – Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si pensii / Cererea privind destinatia sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat;
 • Se proroga pentru data de 25 mai inclusiv plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, in situatiile reglementate de Codul fiscal.

Totodata, O.G. nr. 6/2020 transpune in legislatia interna urmatoarele directive ale Consiliului Uniunii Europene:

 • In domeniul impozitului pe profit: Directiva (UE) 2016/1.164, modificata prin Directiva 2017/952, ce instituie norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale utilizate de anumite grupuri de societati implicate in aranjamente tip hidrid, care exploateaza diferitele de tratament fiscal aplicabile unei entitati hibrid/ instrument financiar hibrid in baza legilor uneia sau mai multor jurisdictii fiscale. Modificarea este favorabila mediului de afaceri prin promovarea unor sisteme fiscale echitabile la nivelul statelor membre ale UE si in raport cu tarile terte.
 • In domeniul TVA : Directiva (UE) 2018/1.910 care stabileste reguli la nivelul UE pentru stocurile la dispozitia clientului si tranzactiile in lant, simplificandu-se tranzactiile agentiilor economici care efectueaza asemenea operatiuni;
 • In domeniile TVA si accize : Directiva (UE) 2019/475, privitoare la includerea comunei italiene Campione d’Italia si a apelor italiene ale lacului Lugano in teritoriul vamal al Uniunii si in domeniul de aplicare teritoriala al Directivei 2018/118/CE.

O.G. nr. 6/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

O.G. 5/2020 aduce importante modificari ce vor contribui la ridicarea rapida a popririlor instituite de organele fiscale asupra conturilor agentilor economici:

 • In cazul popririlor infiintate de organul fiscal central, institutiile de credit vor transmite organului fiscal central, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, informatii despre suma disponibila de plata. In acest caz, institutiile de credit nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la realizarea platii efective. Daca tertii popriti nu vor indeplini aceste obligatii, li se va atrage raspunderea solidara cu debitorul, de catre organul fiscal, iar orice plata efectuata cu incalcarea acestor obligatii va fi nula.
 • Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata se va aplica si pentru documentele intocmite de tertii popriti. In cazul erorilor generate de operatorii sistemului de decontare bancara, indreptarea erorilor se realizeaza din oficiu de catre organul fiscal sau, dupa caz, la solicitarea institutiei de credit.
 • In cel mult doua zile de la data intervenirii suspendarii executarii silite, suma pentru care s-a infiintat poprirea se va actualiza.
 • Institutiile de credit au obligatia de a plati sumele indisponibilizate, in contul indicat de organul fiscal, in termen de 3 zile lucratoare de la data indisponibilizarii, iar nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza, institutiile de credit fiind pasibile de plata unor amenzi de pana la 5.000 lei.
 • Sunt reglementate si modul de comunicare automata a informatiilor de catre autoritatea fiscala si procedurile pe care le vor urma in declarare societatile transfrontaliere privind unele tranzactii transfrontaliere.
  O.G. nr. 5/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 68/31.01.2020, iar modificarile aduse Codului de procedura fiscala vor intra in vigoare la 1 iulie 2020.

III. Normele din data de 22.01.2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Legea nr. 129/2019 („Legea”) reglementeaza, la art 5, entitatile raportoare ce au obligatia de a raporta la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor („Oficiul”) tranzactiile suspecte, iar Normele de aplicare instituie sintagma de entintati reglementate aplicabila acestor entitati raportoare.

Entintatile reglementate includ:

 • Institutiile financiare nebancare inscrise exclusiv in Registrul general al BNR si care nu au si statut de institutie de plata sau institutie eminenta de moneda electronica;
 • Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul de evidenta al BNR, respectiv casele de amanet, casele de ajutor reciproc si entitati fata scop patrimonial;
 • Furnizori specializati in servicii de informare cu privire la conturi;
 • Casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finantelor Publice;
 • Furnizorii de servicii postale autorizati de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care presteaza servicii de plata;
 • Furnizorii de servicii de jocuri de noroc autorizati de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc;
 • Auditorii financiari, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, consultantii fiscali, precum si alte entitati ce desfasoara efectiv activitati de consultanta pentru afaceri si management;
 • Notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti, practicienii in insolventa, precum si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea si perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale, ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valori mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, a organismelor de plasament valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele lor sau al clientilor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
 • Furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii;
 • Agentii imobiliari, inclusiv persoanele juridice in cadrul carora isi desfasoara activitatea agentii imobiliari;
 • Entitati care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in cae efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echiventul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa intr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au legatura intre ele.

Entitatile reglementate au obligatia de a comunica Oficiului datele de identificare ale persoanei desemnate, cu responsabilitati in aplicarea Legii, prin accesarea web-site-ului si inregistrarea in Sistemul electronic de transmisie date.

Suplimentar, institutiile financiare supravegheate si controlate de Oficiu au obligatia sa numeasca un ofiter de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior, care sa coordoneze implementarea politicilor si procedurilor interne, pentru aplicarea Legii.

De asemenea, actul normativ reglementeaza:

 • Modul de raportare a tranzactiilor suspecte si reguli privind raportarea;
 • Masurile de cunoastere a clientelei pe care trebuie sa le adopte de institutiile financiare si institutiile de credit;
 • Masurile pe care persoanele juridice de drept privat trebuie sa le adopte pentru obtinerea si detinerea de informatii adecvate, corecte si actualizate cu privire la beneficiarul lor real;
 • Setul de proceduri interne pe care entitatile reglementate trebuie sa le implementeze, pentru atenuarea si gestionarea cu eficacitate a riscurilor de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;
 • Activitatea de supraveghere, de control si de instruire a entitatilor raportoare pe care o efectueaza Oficiul.

Normele de aplicare ale prevederilor Legii nr. 129/2019 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 75/03.02.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!