I. Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic de contribuabili persoane fizice
Potrivit Ordinului ANAF nr. 2936/2018, contribuabilii persoane fizice vor achita intr-un cont unic, prevazut in anexa actului normativ, urmatoarele obligatii fiscale:

  • impozitul pe venit aferent declaratiei unice, reglementat de art. 1201 si art. 123 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • contributiile de asigurari sociale aferente declaratiei unice, reglementate de art. 151 alin (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente declaratiei unice, reglementate de art. 174 alin. (20) si art. 182 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Platile in contul unic se vor efectua incepand cu impozitele si contributiile aferente veniturilor obtinute in anul 2018.
Ordinul A.N.A.F. nr. 2936/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1006/28.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabilii persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2936/2018, mai sus mentionat, contribuabilii persoane fizice vor achita intr-un cont unic impozitele si contributiile limitativ prevazute de actul normativ, incepand cu veniturile estimate / realizate dupa data de 01.01.2018.

Conform Ordinului A.N.A.F. nr. 2937/2018, aceste obligatii fiscale de plata se vor distribui de catre organul fiscal central, potrivit metodologiei prevazute in anexa acestui act normativ.
Ordinului A.N.A.F. nr. 2937/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1005/27.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3626/2018 privind modificarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile amortizate

Prin Ordinul M.F.P. nr. 3626/2018 s-a procedat la actualizarea nomenclatorului codurilor de produse accizabile, ce se regaseste in anexa acestui act normativ. La emiterea acestui ordin, au fost avute in vedere prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2018/550 al Comisiei din 6 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului in ceea ce priveste procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize.

Ordinul M.F.P. nr. 3626/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1011/29.11.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!