I. Ordinul ANAF nr. 509/2019 pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii financiare restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 558/2016

Potrivit actului normativ, in vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabilii persoane juridice, organele fiscale centrale publica pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale, obligatii existente la sfarsitul trimestrului de raportare si neachitate la data publicarii listei.

Una dintre principalele modificari este cea privind plafonul pana la care nu sunt supuse publicarii obligatiile fiscale restante. Limitele stabilite in acest sens de actul normativ sunt urmatoarele:

  • 500.000 lei in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  • 250.000 lei in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  • 100.000 lei in cazul celorlate categorii de persoane juridice.

De asemenea, actul normativ mai stabileste faptul ca nu va fi considerat ca inregistrand obligatii fiscale restante debitorul care datoreaza obligatii fiscale mai mici sau egale cu suma de rambursat/ de restituit pentru care exista in cursul de solutionare o cerere, sau cu sumele certe, lichide si exigibile pe care debitorul le are de incasat de la autoritatile contractante.

Ordinul ANAF nr. 509/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 171/04.03.2019 si a intrat in vigoare de la publicare.

II. Ordinul ANAF nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF nr. 1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

Prin intermediul acestui actul normativ, este completata lista obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic urmatoarele obligatii:
1. Din categoria obligatiilor datorate bugetului de stat – taxa pe activele financiare, datorata conform art. 86 alin. (1) si art. 88 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
2. Din categoria obligatiilor fiscale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat – contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din salarii in domeniul constructiilor.

Ordinul ANAF nr. 452/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 156/27.02.2019 si a intrat in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!