I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative

Actul normativ a fost adoptat in vederea sprijinirii angajatorilor a caror activitate a fost redusa sau intrerupta total ca urmare a efectelor raspandirii coronavirusului SARS – CoV-2 si de stimulare a mentinerii fortei de munca.

Au fost instituite urmatoarele forme de sprijin:
1. Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de indemnizatia de somaj tehnic (prevazuta de art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020), precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele de munca suspendate, vor beneficia pentru o perioada de 3 luni de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Angajatorii ce beneficiaza de aceasta forma de sprijin au obligatia de a mentine raporturile de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri.

2. Angajatorii care, in perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata in aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca pe o perioada de minim 12 luni dupa expirarea termenului de 12 luni in care beneficiaza de forma de sprijin.

3. Angajatorii care incadreaza in munca, pana la data de 31.12.2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani, inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca pe o perioada de minim 12 luni dupa expirarea termenului de 12 luni in care beneficiaza de forma de sprijin.

4. De aceste forme de sprijin vor beneficia si angajatorii care angajeaza cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatori straini aflate in derulare pe teritoriile altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

De aceste forme de sprijin nu vor beneficia urmatoarele categorii de angajatori: institutiile si autoritatile publice, societatile care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatea suspendata din alte motive in afara celor privitoare de raspandirea coronavirusului SARS – CoV-2.

Sumele reprezentand formele de sprijin mai sus mentionate vor fi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au sediul angajatorii.

Procedura de acordare a acestor sume urmeaza a fi stabilita prin ordin al Presedintelui ANAF, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 459/29.05.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative

Principalele modificari legislative aduse de OUG nr. 92/2020 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • Se extinde pana la data de 31.03.2020 termenul de scadenta al obligatiilor fiscale ce pot fi restructurate;
 • In categoria obligatiilor restante ce pot fi restructuate se includ si cele stabilite de organul fiscal, prin decizie dupa data de 01.04.2020, dar aferente perioadei fiscale pana la 31.03.2020, precum si obligatiilor fiscale principale scadente dupa intrarea in vigoare a OG nr. 29/2020 si pana la 31.03.2020 inclusiv;
 • Se prelungeste pana la data de 30.09.2020 termenul de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, pe care debitorul trebuie sa o transmita organului fiscal competent;
 • Pentru a beneficia de inlesnirea la plata, debitorul trebuie sa achite pana la data depunerii solicitarii de restucturare, obligatiile bugetare scadente incepand cu data de 2 aprilie 2020 si pana la data depunerii cererii de restructurare;
 • Se stabilesc urmatoarele masuri de relaxare la plata pentru debitorii care doresc anularea partiala a obligatiilor fiscale principale:
  • a. Debitorii care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a maxim 30% din obligatiile bugetare principale, trebuie sa achite 5% din cuantumul obligatiilor bugetare principale ce fac obiectul inlesnirii la plata;
  • b. Debitorii care au inclusa in planul de restructurare masura de anulare a maxim 40% – 50% din obligatiile bugetare principale, trebuie sa achite 15% din cuantumul obligatiilor bugetare principale ce fac obiectul inlesnirii la plata;
 • Se prelungeste pana la data de 15.12.2020 termenul de depunere a solicitarii de restructurare.
 • Se prelungeste pana la data de 25.06.2020 termenul de la care organele fiscale pot calcula dobanzi si penalitati de intarziere si pot incepe executarea silita pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data de 21.03.2020;
 • Se prelungeste pana la data de 25.06.2020 termenul pana la care se aplica masurile derogatorii privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA si se suspenda calculul de accesorii si mentinerea valabilitatii esalonarilor la plata, in cazul platilor cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 90/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 459/29.05.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!