I. Legea nr. 108/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Actul normativ aduce importante modificari privitoare la persoanele juridice obligate sa depuna declaratia privind beneficiarii reali ai acestora.

Astfel, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, precum si ori de catre ori intervine vreo modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor.

Nu va fi obligatorie depunerea acestei declaratii, de catre:

  • regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral de sau majoritar de stat;
  • persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali.

 

Precizam ca depunerea declaratiei nu este obligatorie, ci facultativa, astfel incat persoanele juridice private care vor opta pentru aceasta declaratie, o vor putea depune la Oficiile teritoriale al Registrului Comertului, pe procedura anterioara. In cazul acestor persoane juridice, private, care nu depun declaratia privind beneficiarul real, Oficiul National al Registrului Comertului, din oficiu, va completa pentru persoanele respective, Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, pe baza documentelor depuse in sustinerea cererii de inmatriculare sau a cererilor de mentiuni.

 

Pentru persoanele juridice supuse obligatiei depunerii acestei declaratii, se elimina obligativitatea depunerii respectivei declaratii anual, dupa inregistrarea situatiilor financiare. Astfel, ulterior inmatricularii, se vor depune declaratii numai atunci cand vor interveni modificari a beneficiarilor reali ai persoanelor juridice respective, in termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii respectivei modificari.

 

Societatile deja inmatriculate, anterior intrarii in vigoare a actului normativ, vor avea obligatia de a depune, in termen de 12 luni, declaratia privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, pentru a fi inregistrate in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

 

Legea nr. 108/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588/06.07.2020, fiind aplicabilă începând cu data de 09.07.2020.

 

II. Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990

 

Legea nr. 102/2020 aduce importante modificari privitoare la constituirea si functionarea societatilor, dupa cum urmeaza:

  • Se elimina interdictia prevazuta persoanelor fizice si juridice de a fi asociati unici intr-o singura societate cu raspundere limitata;
  • Se elimina interdictia prevazuta societatilor cu asociat unic de a detine, la randul lor, calitatea de asociat unic in cate o singura societate cu raspundere limitata;
  • Se elimina interdictia instituita in sarcina mai multor societati de a isi desfasura activitatea in acelasi sediu social. Pe cale de consecinta, la inmatricularea unei societati si ulterior la schimbarea sediului social se va depune numai documentul care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, care sa fie inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carei circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social.
  • Se elimina obligativitatea depunerii avizului privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018, numai pentru societatile care nu vor desfasura activitate la sediul social.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Legii nr. 102/2020, Guvernul Romaniei va adopta normele de aplicare, revizuite prin corelare la modificarile legislative mai sus mentionate.

 

Legea nr. 102/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 583/02.07.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

 

III. Legea nr. 104/2020 pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Actul normativ prevede extinderea scutirilor de care beneficiaza in prezent persoanele cu handicap grav sau accentuat, in sensul ca acestea nu vor mai fi obligati la plata impozitului pentru veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

 

Legea nr. 104/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 588/06.07.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!