I. Legea nr. 154/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2016 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Legea nr. 154/2019 aduce modificari cu privire la litigiile ce se pot solutiona prin mediere, la procedura aplicabila, la caracterul de titlu executoriu recunoscut acordului de mediere, in anumite conditii, la aspecte de ordin procedural si la chestiuni de organizarea profesiei de mediator:

 • Se recunoaste dreptul persoanelor fizice si persoanelor juridice de a isi solutiona conflictele, de orice natura, prin procedura medierii, chiar si dupa declansarea unui proces in fata instantei de judecata. Dovada incercarii procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, in cazul in care partile au parcurs doar informarea, sau prin procesul – verbal de inchidere a procedurii de mediere, atunci cand partile au parcurs procedura medierii, chiar daca au ajuns sau nu la un acord privind solutionarea conflictului;
 • Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii este o etapa preliminara incheierii contractului de mediere, iar in situatia in care partile nu doresc incheierea acestui contract, mediatorul va elibera acestora, gratuit, certificatul de informare. In situatia in care partile refuza in scris participarea la mediere, nu raspund invitatiei sau nu se prezinta la data stabilita pentru mediere, meditatorul va elibera, partii care se prezinta, un proces – verbal in acest sens.
 • Judecatorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecatoresc sau consilierul juridic recomanda partilor, respectiv partii pe care o reprezinta, solutionarea amiabila a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale;
 • Procedura medierii se aplica si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale sau a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici, ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.
 • Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
 • Consiliul de mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulamentului sau de organizare si functionare si ale Statutului profesiei de mediator;
 • Consiliul de mediere infiinteaza Institutul de formare continua, in vederea cresterii calitatii pregatirii profesionale continue a mediatorilor autorizati.
 • Mediatorii se pot constitui in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutelor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii. Totalitatea mediatorilor autorizati de catre Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din Romania (CPMR). Corpul profesional al mediatorilor din fiecare judet (CPMJ), respectiv din Municipiul Bucuresti (CPMB) este constituit din toti mediatorii care au sediul profesional principal/secundar inregistrat in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti. CPMR va avea un reprezentant in relatia cu sistemul judiciar, la nivelul fiecarei curti de apel din Romania.
 • Este reglementata ca abatere disciplinara, sanctionabila conform statutului profesional, neplata taxelor profesionale;
 • Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta;
 • Acordul de mediere, verificat si atestat de avocatii partilor, de catre notarul public sau de catre un avocat sau de un notar public ales de mediator, cu acordul partilor, reprezinta titlu executor;
 • Intelegerea partilor are caracter obligatoriu pentru ele.
 • Partile sau partea interesata pot solicita instantei sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta revine fie instantei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se alfa locul in care a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza acordul de mediere se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu.
 • Partile sau partea interesata se poate adresa notarului public in vederea autentificarii acordului de mediere.
 • In cazurile in care conflictele pot fi solutionate prin mediere, daca reclamantul nu depune dovada incercarii solutionarii conflictului prin mediere, odata cu formularea cererii de chemare in judecata, instanta va solicita partilor, odata cu comunicarea cererii introductive, sa depuna dovada ca au incercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, daca o astfel de incercare a avut loc.
 • Autoritatea tutelara competenta intocmeste si elibereaza, la cererea mediatorului cu care au incheiat contractul sau la cererea oricareia dintre parti, raportul de ancheta psihosociala, care este comunicat solicitantului.

In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a Legii nr. 154/2019, Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 154/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 623/26.07.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Legea nr. 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2013 Codul muncii

Legea nr. 153/2019 aduce o singura completare dispozitiilor Codului muncii, aplicabila personalului din sistemul bugetar, in sensul ca, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pentru aceasta categorie de salariati, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preceda si/sau succeda zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, precum si zilele in care se recupereaza orele de munca neefectuate.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!