I. Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice au aprobat, prin ordin comun, noul formular 112, pe care angajatorii au obligatia sa il utilizeze, pentru declararea obligatiilor de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurare.

Formularul trebuie utilizat incepand cu obligatiile declarative aferente lunii aprilie 2019, urmand a fi depus prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Ordinul nr. 2165/837/743/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 404/23.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unei facilitati fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru modificarea Legii – cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

O.U.G nr. 31/2019 aduce importante modificari in domeniul fiscal, dupa cum urmeaza:

  • Se prelungeste, cu 120 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ, termenul de plata a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise si comunicate de organul fiscal competent intre data de 15 martie 2019, inclusiv, si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv, pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017. In situatia in care aceste sume vor fi achitate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, contribuabilii vor primi o bonificatie de 10% ;
  • Se stabileste, la 120 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, termenul de plata pentru deciziile de impunere anuale, emise si comunicate de organul fiscal competent dupa data intrarii in vigoare a actului normativ, pentru definitivarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017. In mod similar celui mentionat mai sus, persoanele care vor achita respectivele obligatii, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, vor primi o bonificatie de 10% ;
  • Se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, in cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate a fost intregita la nivelul salariului de baza minim brut pe tara sau, dupa caz, la valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si 31 decembrie 2017. Anularea se va efectua din oficiu, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale, ce se va comunica contribuabilului ;
  • Se vor aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru asigurarea umelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017
  • Se precizeaza cota de impunere TVA de 9% pentru diferite categorii de bunuri, printre care enumeram alimente, inclusiv bauturi cu exceptia celor alcoolice, destinate consumului uman si animal ;
  • Sunt clarificate unele aspecte privind fondurile necesare asigurarii contributiei statului la salariile personalului clerical.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 31/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 403/23.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!