I. Guvernul Romaniei a emis Ordonanţa nr. 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Principalele modificări aduse Legii farmaciei nr. 266/2008 vizează următoarele aspecte:

 1. Condiţiile eliberării de către farmaciile comunitare a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală, a medicamentelor fără prescripţie medicală şi a medicamentelor de uz veterinar;
 2. Condiţiile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a farmaciilor comunitare, a oficiilor locale de distribuire şi a farmaciilor cu circuit închis şi a drogheriilor, precum şi faptul că acestea vor fi detaliate prin normele de aplicare, ce vor fi emise de Ministerul Sănătăţii;
 3. Formalităţile pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, pe numele persoanei juridice şi a farmacistului – şef de farmacie, de către Ministerul Sănătăţii;
 4. Formalităţi legate de eliberarea certificatului profesional curent al Colegiului Farmaciştilor din România, la solicitarea farmacistului – şef.
 5. Aspecte legate de înfiinţarea, de către farmaciile comunitare, de oficii locale de distribuţie în mediul rural şi în staţiunile aflate pe litoral, precum şi de funcţionarea activităţii, la un nou sediu;
 6. Aspecte legate de încetarea activităţii farmaciei comunitare, prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii;
 7. Detalii privind condiţiile minime de îndeplinit de către o drogherie, precum şi aspecte legate de încetarea activităţii acesteia, prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii;
 8. Atribuţiunile de inspecţie de supraveghere a activităţii în farmacii comunitare, oficii locale de distribuţie, farmacii cu circuit închis sau drogherii, ce revin personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
 9. Controlul activităţii privind exercitarea profesiei de farmacist, ce se realizează de către Colegiul Farmaciştilor din România;
 10. Controlul şi supravegherea privind vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societaţii informaţionale a medicamentelor, ce se realizează de către Ministerul Sănătăţii;
 11. Regimul sancţionator privind încălcarea prevederilor Legii nr. 266/2008.

O.G. nr. 4/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 735/24.08.2018, cu intrare în vigoare imediată.

II. Guvernul Romaniei a emis Ordonanţa nr. 2/2012 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi modificarea unor acte normative

Actul normativ stabileşte cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachete de servicii de călătorie şi servicii de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi, urmărindu-se asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. În cuprinsul său sunt reglementate:

 • Aspecte legate de domeniul de aplicare;
 • Definţia termenilor şi expresiilor utilizate;
 • Obligaţia de informare a consumatorilor;
 • Conţinutul pachetului de servicii de călătorie;
 • Sarcina probei privind îndeplinirea cerinţelor de comunicare a informaţiilor, ce revine comerciantului şi responsabilitatea comunicarii informaţiilor;
 • Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, înainte de începerea executării pachetului de servicii;
 • Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie şi dreptul de retragere, înainte de începerea executării pachetului;
 • Executarea pachetul de servicii de călătorie;
 • Protecţia călătorilor, în cazul insolvenţei agenţiei de turism;
 • Organele de specialitate abilitate cu supravegherea şi controlul activităţii comercianţilor;
 • Regimul sancţionator pentru încălcarea prevederilor respectivului act normativ.

Începând cu intrarea în vigoare a O.G. nr. 2/2018 se modifică O.U.G. nr. 4/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii şi se abrogă:

 • Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
 • Articolele I, IV, V și X din cadrul titlului II, din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.

O.G. nr. 2/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 728/23.08.2018 şi intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!