I. Legea nr. 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Modificarile aduse Legii nr. 51/1991 vizeaza urmatoarele aspecte:

  • Se vor putea executa fara autorizatie de construire lucrarile de montare pe acoperisul cladirilor a panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si/sau panouri solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde, in urmatoarele conditii: (1) lucrarile executate sa nu modifice structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor; (2) lucrarile sa fie executate cu instiintarea prealabila a administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare;
  • Se modifica termenul de declarare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, a constructiilor proprietate privata, realizate conform Legii nr. 51/1991. Acesta va fi de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire.

Precizam ca nedepunerea / depunerea cu intarziere a declaratiei mai sus mentionate, in vederea stabilirii impozitelor datorate de proprietarii constructiilor se pedepseste contraventional, conform dispozitiilor Codului fiscal (art. 493 raportat la art. 461).

Legea nr. 117/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 509/24.06.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Propunere legislativa a Ministerului Finantelor Publice: Proiect de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor prevederi contabile

Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de ordin ce vizeaza urmatoarele aspecte:

  • Mentinerea sistemului de raportare contabila la 30 iunile 2019, in sensul ca operatorii economici care au realizat in exercitiul financiar al anului precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligativitatea depunerii raportarilor contabile, la 30.06.2019, pana la data de 14 august 2019;
  • Introducerea unor conturi noi in planul de conturi si in functiunea conturilor (ex. „Ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor” – 490; „Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente cumpararilor de natura stocurilor” – 4901);
  • Extinderea ariei de aplicabilitate a procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial. Propunerea vizeaza ca procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si in raportarile contabile anuale aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 450/2016 sa se aplice si in cazul situatiilor financiare interimare intocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991;
  • Lamuriri privind aplicarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 170/2015, inclusiv persoanelor fizice care obtin venituri din inchirierea de imobile/apartamente/camere, care desfasoara activitati producatoare de venit si al caror venit net anual este determina in sistem real.

Proiectul Ministerului Finantelor Publice este supus dezbaterii si poate fi consultat pe web-site-ul acestei institutii.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!