I. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a emis Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigatiilor

Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal ii revine competenta de a verifica respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”).

Atributiile de control ale ANSPDCP sunt reglementate de:

 • Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANSPDCP, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare.

Investigatiile ANSPDCP pot fi declansate din oficiu sau in urma plangerilor primite de la petenti, iar prin Procedura de efectuare a investigatiilor, aprobata prin Decizia nr. 161/2018, sunt reglementate aspecte legate de:

 • modul de efectuare a investigatiilor pe teren;
 • modul de efectuare a investigatiilor la sediul ANSPDCP;
 • corespondenta cu entitatile controlate, respectiv transmiterea in scris, catre ANSPDCP, a informatiilor, datelor si documentelor necesare solutionarii cazului supus investigatiei;
 • modul de efectuare a investigatiilor, atunci cand sunt controlate autoritatile/organismele publice.

Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigatiilor a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr. 892/23.10.2018, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) a emis Regulamentul nr. 5/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului B.N.R. nr. 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit

Modificarile aduse Regulamentului BNR nr. 5/2018 vizeaza urmatoarele aspecte:

 • Completarea, cu informatii legate de prezentarea furnizorului extern, a notificarii prealabile pe care institutiile de credit sunt obligate sa o transmita catre B.N.R., atunci cand intentioneaza sa externalizeze activitati semnificative;
 • Obligatia institutiilor de credit de a intocmi si transmite catre B.N.R. – Directia de supraveghere – o lista a agentilor bancari, cuprinzand datele si informatiile fiecarui agent bancar in parte. In baza acestor liste, B.N.R. va tine si actualiza permanent un registru al agentilor bancari;
 • Reglementarea nivelului pragului de semnificatie, in aplicarea dispozitiilor Regulamentului delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificatie al obligatiilor din credite restante, pentru expunerile de tip retail.

Regulamentul nr. 5/2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 881/18.10.2018, cu intrare in vigoare de la publicare. Obligatia institutiilor de credit de a transmite listele agentilor bancari intervine in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestui regulament.

III. Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 92/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei

O.U.G. nr. 92/2018 aduce modificari ale Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in ceea ce priveste:

a. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca judecatorii sau procurorii, pentru a participa la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare;

b. Conditiile de numire in functiile de:

 • (i) Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim- adjunct si adjunct al acestuia,
 • (ii) Procuror – sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia;
 • (iii) Procuror – sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, adjunctii acestuia;
 • (iv) procurorii – sefi ai parchetelor mai sus mentionate.

c. Conditiile de numire in functie a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;

d. Conditiile de numire in functie a procurorilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;

O.U.G. nr. 92/2018 aduce modificari ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in ceea ce priveste:

 • dreptul de vot al reprezentantilor societatii civile la lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
 • atributia Sectiei de procurori, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, de a aviza propunerile Ministrului justitiei de numire si de revocare din functie a procurorilor – sefi de sectii ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
 • abilitatea acordata Ministrului Justitiei de a sesiza Inspectia Judiciara, in vederea declansarii cercetarii eventualelor abateri disciplinare, efectuate de catre procurori;
 • aspecte legate de revocarea din functie a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, O.U.G. nr. 92/2018 stabileste datele de intrare in vigoare a unor dispozitii incluse in Legea nr. 242/2018 si in Legea nr. 304/2004.

Prevederile O.U.G. nr. 92/2018, privitoare la modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind inspectia judiciara si ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii intra in vigoare la data publicarii in Monitorului Oficial al Romaniei (data de 16.10.2018).

Prevederile O.U.G. nr. 92/2018, privitoare la modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, intra in vigoare la aceeasi data cu Legea nr. 242/2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 303/2004.

Acest act normativ a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 874/16.10.2018.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!