I. Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal – bugetare

Una dintre principalele modificari aduse de acest act normativ se refera la cota redusa de TVA, de 5%, pentru achizitiile de locuinte. Pentru a beneficia de aceasta cota redusa, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

 • suprafata locuintei nu trebuie sa depaseasca 120 mp;
 • valoarea imobilului (inclusiv teren) nu trebuie sa depaseasca suma de 450.000 lei exclusiv TVA;
 • cumparatorii trebuie sa fie persoane fizice;
 • nu exista o limitare cu privire la suprafata terenului;
 • nu exista o limitare cu privire la numarul de locuinte cumparate de o persoana fizica.

Printre celelalte modificari introduse de actul normativ, precizam:

 • deductibilitatea limitata a cheltuielilor reprezentand cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichetele cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate, tichete culturale, tichete de cresa acordate salariatilor, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament acordate salariatilor;
 • regimul nedeductibil, respectiv conditiile de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare, mecenat sau privind bursele private;
 • infiintarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, organizat de ANAF;
 • scaderea din baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor a veniturilor din ajustari pentru pierderile asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 • posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinatiei de pana la 3,5% din impozit, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza conform legii, a unitatilor de cult si pentru acordarea de burse private;
 • calcularea si retinerea la sursa a impozitului pe venit, prin aplicarea cotei de 10% din venitul brut, cu exceptia veniturilor obtinute din cesiuni de creanta, din drepturi salariale obtinute in urma unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, respectiv din venituri din transferul de moneda virtuala;
 • aspecte privind declararea, stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse;
 • dreptul contribuabililor care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza normei de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, ori venituri din proprietate intelectuala, de a dispune asupra destinatiei unei cote de 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual, pentru sustinerea entitatilor non profit, a unitatilor de cult si pentru acordarea de buse private;
 • ajustarea bazei de impozitare TVA, atunci cand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a intrarii in faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o hotarare judecatoreasca, prin care creanta creditorului a fost modificata sau eliminata;
 • garantiile pentru plata accizelor, pe care trebuie sa le constituie antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat, expeditorul inregistrat si importatorul autorizat;
 • aspecte legate de procedura de administrare a creantelor fiscale administrate de organul fiscal central;
 • aspecte legate de mijloacele de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrativ fiscale prin mijloacele electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza;
 • aspecte legate de executarea silita si de procedura medierii;
 • aspecte legate de eliberarea certificatelor de cazier fiscal, in cazul contribuabililor persoane fizice.

Legea nr. 30/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 44/17.01.2019.

II. Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

ANAF a aprobat formularul de „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum si instructiunile de completare. Formularul va fi utilizat pentru declararea veniturilor realizate si a contributiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum si pentru declararea impozitului pe veniturile estimate si a contributiilor sociale pentru anul 2019.

Ordinul ANAF nr. 49/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 43/16.01.2019.