I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele masuri financiar fiscale.

 

Potrivit notei sale de fundamentare, actul normativ a fost adoptat in vederea asigurarii de resurse suplimentare pentru finantarea institutiilor publice, in principal in domeniul social si medical, in actualul context de sustinere a entitatilor implicate in combaterea efectelor epidemiei COVID-19.

 

De asemenea, s-a avut in vedere adaptarea regimului fiscal aplicabil avantajelor in natura acordate personalului care ocupa functii considerate de catre angajator esentiale pentru desfasurarea activitatii, precum si clarificarea regimului fiscal aplicabil indemnizatiilor acordate pe perioada starii de urgenta si a indemnizatiilor privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

 

S-a constatat necesitatea adaptarii unor prevederi fiscale aplicabile acoolului etilic, bauturilor alcoolice, precum si produselor energetice confiscate, rechizitionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita, prin raportare la masurile exceptionale impuse de starea de urgenta.

 

Nu in ultimul rand, s-a avut in vedere sprijinirea contribuabililor care, indiferent de marime, se pot confrunta cu o lipsa severa de lichiditate, caz in care pot avea dificultati in indeplinirea conditiilor de mentinere a inlesnirilor la plata ce le-au fost deja acordate, precum si ajustarea impozitului aferent agentilor economici care activeaza in domenii specifice de activitate, pentru perioada de inchidere sau de reducere a activitatii.

 

Printre principalele modificari legislative ale OUG nr. 48/2020 enumeram urmatoarele:

 

1. Prelungirea, pana la data de 31 iulie 2020, a termenului de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2019

Precizam ca masura prelungirii acestui termen era asteptata de unii agenti economici, dintre care mentionam cu titlu exemplificativ agentii economici supusi auditarii situatiilor financiare.

Cu toate acestea, agentii economici interesati sa acceseze, in aceasta perioada, finantari, inclusiv sa participe la programul IMM Invest, vor trebui sa pregateasca si sa depuna situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2019, pentru ca finantatorii sa verifice criteriile lor de eligibitate, chiar daca termenul – limita de depunere a acestor situatii s-a prelungit.

 

2. Realizarea rambursarilor de TVA cu control ulterior

Aceasta masura nu se aplica tuturor agentilor economici. Printre exceptiile instituite de actul normativ, enumeram:

  • cazul agentilor economici la care a inceput deja inspectia fiscala;
  • cazul agentilor economici care au inscrise, in cazierul judiciar, fapte sanctionate ca infractiuni;
  • agentii economici care au declansat procedura de lichidare voluntara sau impotriva carora s-a deschis procedura insolventei (cu exceptia reorganizarii judiciare).

 

3. Recalcularea, pentru a anul 2020, a impozitului specific agentilor economici care activeaza in domeniul turismului si in domeniul alimentatiei publice

Impozitul specific unor activitati, reglementat de Legea nr. 170/2016, nu va fi datorat pentru perioada in care, pe parcursul anului 2020, agentii economici vizati de actul normativ isi intrerup activitatea, cu conditia de a detine certificate de stare de urgenta si de a nu se afla in insolventa.

 

4. Sistarea perceperii de dobanzi si penalitati pentru contribuabilii care au in derulare esalonari la plata creantelor fiscale

Masura se aplica pe toata perioada starii de urgenta cat si ulterior, pentru un termen de 30 de zile de la sistarea starii de urgenta. In acest sens, organele fiscale vor transmite, contribuabililor in cauza, noi grafice de esalonare.

 

5. Noi masuri de suspendare a masurilor de executare silita a creantelor fiscale

Organele fiscale nu vor mai transmite somatii si nu vor mai organiza licitatii pentru vanzarea bunurilor apartinand debitorilor supusi procedurii de executare silita, reglementate de Codul de procedura fiscala. Masura se aplica pe toata perioada starii de urgenta cat si ulterior, pentru un termen de 30 de zile de la sistarea starii de urgenta.

 

6. Neimpozitarea avantajelor in natura acordate salariatilor aflati in izolare’

Masura se aplica, pe perioada starii de urgenta, personalului obligat sa fie izolat la locul de munca sau in locuri special amenajate.

 

7. Includerea, in sfera beneficiarilor de sponsorizari deductibile fiscal, a institutiilor si autoritatilor publice care nu sunt inscrise in Regimul entitatilor/unitatilor de cult.

Masura a intervenit ca urmare a sponsorizarilor deja efectuate de unele microintreprinderi, in special unitatilor spitalicesti.

 

8. Eliminarea, pe perioada acordarii indemnizatiilor de somaj tehnic si a indemnizatiilor concediului pentru supravegherea copiilor, a facilitatilor de care beneficiaza angajatii firmelor de constructii, IT si cercetare – dezvoltare, sau cei cu handicap grav

Aceste prevederi se aplica incepand cu luna aprilie 2020.

 

9. Aplicarea taxarii inverse pentru TVA aferent importului de alcool etilic denaturat

Aceasta masura se aplica, pe parcursul starii de urgenta, importului din statele terte pentru alcoolul etilic destinat producerii de dezinfectanti si numai daca importatorul detine autorizatia pentru „utilizator final” in privinta accizelor.

 

10. Suspendarea activitatii Loteriei bonurilor fiscale

Masura se aplica pe tot parcursul starii de urgenta si ulterior, pentru o perioada de 90 de zile de la expirarea acestei stari.

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 319/16.04.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Actul normativ a fost adoptat in urma analizarii impactului pe care mijloacele de protectie sociala implementate de OUG nr. 30/2020 l-au avut atat asupra categoriilor de beneficiari, cat si asupra bugetului de stat. Astfel, s-a constatat necesitatea stabilirii mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale, sociale si economice a populatiei, precum si pentru mentinerea cheltuielilor bugetare la un nivel sustenabil pe parcursul starii de urgenta.

 

Principalele modificari legislative vizeaza urmatoarele aspecte:

  1. Avocatii sunt inclusi in sfera beneficiarilor indemnizatiei prevazute de OUG nr 30/2020, indemnizatie de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. De aceasta masura de protectie sociala vor beneficia avocatii care au realizat incasari cu minimum 25% mai mici decat media lunara pe anul 2019, dar ca nu depasesc castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020. Indemnizatia se va acorda in baza declaratiilor pe propria raspundere pe care avocatii in cauza o vor transmite catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judeteane, respectiv a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.

 

  1. Sunt detaliate obligatiile fiscale bugetare aferentei indemnizatiei de care beneficiaza profesionistii reglementati de art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil: Pentru aceste indemnizatii, beneficiarii datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute de Codul fiscal, dar nu este datorata contributia asiguratorie pentru munca. De asemenea, se specifica modul de declarare si impozitare a acestor venituri;

 

  1. Veniturile din pensie nu vor mai putea fi poprite, pe parcursul starii de urgenta, pentru recuperarea creantelor bugetare, fiscale, financiare si comerciale. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprirea asupra veniturilor din pensie vor fi aplicate de casele teritoriale sau sectoriale de pensii, prin efectul legii, fara alte formalitati din partea beneficiarilor acestor drepturi;

 

  1. Se prelungeste, pe perioada starii de urgenta, plata indemnizatiei de somaj pentru persoanele ce beneficiau de aceasta masura de protectie sociala, la momentul instituiririi starii de urgenta;

 

  1. Toate indemnizatiile acordate conform OUG nr. 30/2020 nu vor fi supuse executarii silite prin poprire, pe durata acordarii lor. Masura suspendarii acestor venituri va fi ridicata dupa expirarea unui termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

 

OUG nr. 53/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr 325/21.04.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.