I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat Decizia nr. 7/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, vizând stabilirea competenţei materiale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, împotriva administratorului unei societăţi înregistrate în registrul comerţului, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare (reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă), în sensul de a se determina dacă acţiunile având acest obiect sunt în competenţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal sau în competenţa instanţei civile

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia a sesizat Curtea Supremă cu următoarea problemă de drept: stabilirea competenţei materiale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile regionale ale finanţelor publice, împotriva administratorului unei societăţi înregistrate în registrul comerţului, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005.

Autorii recursului au arătat că există divergenţe în jurisprudenţa instanţelor naţionale, în stabilirea competenţei materiale procesuale de judecată a acţiunilor în despăgubiri, în cazurile mai sus menţionate. Aceste litigii privesc obligarea administratorilor unor societăţi înregistrate în registrul comerţului, la repararea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului, prin neîndeplinirea cerinţei legale de virare către buget a contribuţiilor cu reţinere la sursă, precum şi la plata accesoriilor. Anterior, pârâţii fuseseră trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, iar ANAF se constituise parte civilă.

Instanţa supremă a apreciat că asemenea litigii nu vizează repararea unor prejudicii cauzate prin acte administrative sau prin nesoluţionarea unor cereri (ipoteza reglementată de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004). De asemenea, se mai arată că acţiunile în valorificarea unor creanţe fiscale sunt date în competenţa instanţelor de drept comun, în lipsa unor norme atributive de competenţă în favoarea instanţei specializate de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru aceste argumente, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că, în cazul acţiunilor enunţate, competenţa revine instanţei civile.

Decizia Î.C.C.J. nr. 7/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 495/15.06.2018, fiind obligatorie.

 

II. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe a fost republicată

Textul actului normativ include toate modificările şi completările, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 74/2018, articolele fiind renumerotate.

Legea nr. 8/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 489/14.06.2018.

 

III. Ministrul Transporturilor a emis Ordinul nr. 1052/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Potrivit modificărilor aduse art. 8 din anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1064/2007, angajatorul poate acorda contravaloarea în tichete de masă sau în bani a alimentelor de întărire şi protecţie a organismului, prevăzute de respectivul act normativ, cu acordul reprezentanţilor personalului aeronavigant, situaţie în care procurarea alimentelor necesare şi corespunzătoare desfăşurării activităţilor aeronautice civile în mediul aerian revine personalului aeronavigant.

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1052/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 485/13.06.2018, cu intrare în vigoare de la publicare.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!