I. Ordinul ANAF nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificatiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in anul 2018 a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si pentru plata cu anticipatie a obligatiilor fiscale declarate in anul 2018 prin declaratia unica

Procedura se aplica:

  • persoanelor fizice care au depus pana la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electornice de transmitere la distanta, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
  • persoanelor fizice care au platit cu anticipatie, pana la data de 15.12.2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pentru anul 2018, declarate prin declaratia unica;
  • persoanelor fizice care au obtinut in anul 2018 venituri anuale si care au depus numai declaratia unica prevazuta de art. 120 din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015).

Valoarea bonificatiilor reprezinta:

  • sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligatiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate pentru anul 2018;
  • sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligatiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate in anul 2018.

Organul fiscal central va constata, din oficiu, acordarea bonificatiilor, dupa data de 31 iulie 2019, prin emiterea de decizii. Bonificatii se vor acorda si pentru obligatiile stabilite prin declaratii rectificative depuse pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv, dar si pentru sumele stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspectiei fiscale aferente tipurilor de obligatii fiscale prevazute de actul normativ, daca sunt indeplinite conditiile generale de acordare a acestora.

Ordinul ANAF nr. 1369/2019 cuprinde in detaliu procedura de acordare a bonificatilor, precum si modalitatea de transfer de la bugetul de stat al valorii bonificatiilor acordate la plata contributiei de asigurari sociale.

Ordinul ANAF nr. 1369/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 479/2019, intrand in vigoare de la publicare.

II. Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/2019 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor

Normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si a procurorilor au fost adoptate in conformitate cu dispozitiile art. 96 alin. (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, act normativ ce a instituit raspunderea civila a magistratilor.

Raspunderea civila a judecatorilor si a procurorilor, inclusiv a celor care nu mai sunt in functiune, poate interveni pentru eroare judiciara cauzata in exercitarea functiei cu rea – credinta sau grava neglijenta. Pentru acoperirea acestor riscuri, magistratii sunt obligati sa se asigure, incheind contracte de asigurare de raspundere civila profesionala.

Grava neglijenta este definita ca fiind nesocotirea din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, a normelor de drept material sau procesual de catre judecator ori procuror, iar obiectul asigurarii il reprezinta raspunderea profesionala a magistratului pentru despagubirile pe care este obligat sa le plateasca, prin hotararea definitiva a instantei, pronuntata in actiunea in regres a statului.

Actul normativ reglementeaza clauzele obligatorii ale contractului de asigurare, durata acestuia, precum si modul in care asiguratorul este chemat sa suporte prejudiciul cauzat de magistrat, inclusiv beneficiarul acesteia.

Hotararea Consiliului Superior a Magistraturii nr. 114/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 482/13.06.2019, cu aplicare imediata.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!