I. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

Potrivit notei de fundamentare, acest act normativ a fost adoptat pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, urmarindu-se diminuarea riscului intarzierii implementarii unor proiecte de invesitii majore, cu impact social si economic national sau local.

O.U.G. nr. 23/2020 aduce modificari urmatoarelor acte normative:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune lucrari si concesiune de servicii;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru de achizite publica, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.

Printre cele mai importante modificari aduse de actul normativ, enumeram urmatoarele:

 • Autoritatea contractanta exlude din procedura de atribuire orice operator economic care si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Prin exceptie, operatorul economic nu este exlus daca isi indeplineste obligatia de plata a debitelor mai sus mentionate sau daca beneficiaza de esalonarea acestora la plata sau de alte facilitati in vederea achitarii, anterior emiterii deciziei de excludere.
 • Se instituie obligatia autoritatii contractante de a reface procedura de atribuire, atunci cand Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instantele judecatoresti dispun reevaluarea ofertelor, in termen de 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei.
 • Conditiile in care va fi considerata ca fiind substantiala o modificare a unui contract de achizitie publica/acord cadru si procedura de urmat in asemenea cazuri.
 • Termenele in care autoritatea contractanta trebuie sa stabileasca oferta castigatoare;
 • Conditiile in care contractul/acordul – cadru sectorial poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire;
 • Momentele de la care incep sa curga termenele de formulare a contestatiilor impotriva documentatiilor de atribuire;
 • Dreptul operatorilor economici interesati de participarea la procedura de atribuire de a formula cereri de interventie voluntara in litigii si termenele procedurale in care se pot formula asemenea cereri;
 • Termenele de solutionare a contestatiilor formulate pe cale administrativ – jurisdictionatala, de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Aspecte legate de modul de selectare si de numire a membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, a Presedintelui si a personalului tehnico- administrativ.
 • Aspecte legate de cercetarea si sanctionarea abaterilor savarsite de membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • Termenul in care poate fi formulat recurs impotriva hotararii de solutionare a contestatiei pe cale judiciara;
 • Reglementarea taxelor de timbru aferente cererilor adresate instantelor judecatoresti, potrivit Legii nr. 101/2016;
 • Conditiile si modul in care se realizeaza controlul de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice pentru verificarea conformitatii cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiuni, din punctul de vedere al regularitatii si calitatii.

OUG nr. 23/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 106/12.02.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2020 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Actul normativ prevede restructurarea Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ca urmare a acestei restructurari, functiile publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda si inspector antifrauda se desfiinteaza, iar persoanele ce au ocupat respectivele posturi vor reveni la functiile publice detinute. Astfel, in cadrul Directiei generale de antifrauda fiscala functiile utilizate in realizarea atributiilor stabilite de lege vor fi functii publice generale si functii contractuale.

De asemenea, se modifica Codul de procedura fiscala, in sensul functionarii publici din cadrul Directiei generale de antifrauda fiscala vor avea in atributie efectuarea controalelor operative si inopinate.

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, urmeaza a fi reglementate, prin hotarare a Guvernului, aspectele legate de organizarea, modul de functionare, numarul de posturi ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv cele aferente structurii antifrauda, si masurile specifice de implementare a restructurarii.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 107/12.02.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!