I. Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Noua lege a pensiilor preia in foarte multe privinte reglementarea anterioara. Potrivit acestui act normativ, sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza in baza urmatoarelor principii:

  • Principiul unicitatii, statul garantand sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti asiguratii din sistemul public;
  • Principiul obligativitatii, toate persoanele fizice si juridice avand obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu executarea obligatiilor;
  • Principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate si platite de persoanele fizice si juridice;
  • Principiul egalitatii, in baza caruia persoanele care au realizat cel putin stagiul minim de cotizare la sistemul public beneficiaza de tratament nediscriminatoriu, in ceea ce

priveste drepturile si obligatiile lor legale;

 • Principiul repartitiei, fondurile de asigurari sociale redistribuindu-se pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii;
 • Principiul solidaritatii sociale, conform caruia asiguratii sistemului public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor asigurate potrivit legii;
 • Principiul autonomiei, instituindu-se administrarea de sine – statatoare a sistemului public de pensii;
 • Principiul incesibilitatii, dreptul de pensie neputand fi cedat, total sau partial;
 • Principiul disponibilitatii, potrivit caruia pensionarii care au realizat un stagiu mai mic de cotizare decat stagiul minim prevazut de lege pot renunta la pensia stabilita conform prezentei legi pentru drepturi reglementate de legislatia specifica asistentei sociale.

Printre cele mai importante modificari ale sistemului de pensii, mentionam urmatoarele:

 • Vor fi recalculate toate pensiile aflate in plata, aplicandu-se formulele de calcul ale noii legi. Nicio pensie nu va fi, insa, diminuata, deoarece in urma recalcularii se va pastra cuantumul mai avantajos;
 • Vor avea loc cresteri succesive ale punctului de pensie, pana la data de 01.09.2021 cand valoarea unui punct de pensie va fi de 1.875 lei;
 • Studiile de masterat vor fi considerate vechime in munca, ca si studiile de licenta si de doctorat reglementate de actuala lege. Aceste studii vor reprezenta perioade necontributive si vor fi luate in calcul numai la vechimea necesara pensionarii.
 • Perioada in care mama a beneficiat de concediu pentru cresterea copilului va fi considerata perioada asimilata, luata in considerare ca si vechime in munca;
 • Se acorda dreptul de pensionare, la cerere, mai devreme cu 6 ani, mamelor care au nascut cel putin 3 copiii si i-au crescut pana cand acestia au implinit 16 ani. Pentru mamele care au nascut de la 4 copii in sus, la reducerea de sase ani se va adauga cate un an in plus de reducere pentru fiecare copil;
 • Varsta standard de pensionare, pentru femei, va fi de 63 ani ce se va atinge treptat pana in anul 2030;
 • Este instituit un singur tip de pensie anticipata, care presupune reducerea drepturilor de pensie proportional cu perioada retragerii anticipate din activitate;
 • Este recunoscut dreptul de a efectua plati retroactive la pensii pentru orice perioada, din orice an anterior.

Legea nr. 127/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 563/09.07.2019, urmand sa intre in vigoare la data de 01.09.2021 cand se va abroga actuala reglementare, a Legii nr. 263/2010. Anumite prevederi, cum sunt cele privitoare la majorarea punctului de referinta in functie de care se calculeaza drepturile de pensie, vor intra in vigoare anterior, incepand cu data de 01.09.2019. De asemenea, unele dispozitii procedurale privitoare la caile de contestare a deciziilor de pensionare vor intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii legii, in Monitorul Oficial.

II. Ordinul nr. 1886/2019 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”

Prin intermediul acestui act normativ se modifica formularul „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”, precum si instructiunile de completare.

Un element de noutate este cel al modalitatii de depunere, declaratia putand fi inregistrata, pe suport de hartie, la registratura administratiei financiare in a carei circumscriptie isi are domiciliul contribuabilului, sau prin posta cu confirmare de primire. Pana in prezent, declaratia putea fi inregistrata numai electornic, prin intermediul platformei „Spatiul privat virtual” sau al web-site-ului e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Reamintim faptul ca, pentru veniturile realizate in anul 2018, declaratia trebuie sa fie completata si depusa pana la data de 31.07.2019, de catre o categorie larga de persoane fizice, dintre care enumeram persoanele ce realizeaza venituri din activitati independente, persoanele ce realizeaza venituri din drepturi de autor sau pe baza normei de venit.

Ordinul ANAF nr. 1886/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 561/09.07.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!