I. Ordinul ANAF nr. 857/2019 privind modificarea Ordinului Presedintelui ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informatiilor continute in registrul national de evidenta a aparatelor de marcat fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora

Modificarile prevazute de Ordinul ANAF nr. 857/2019 privesc urmatoarele aspecte:

  • Utilizatorii aparatelor de marcat fiscale au obligatia de a informa organul fiscal competent asupra oricaror schimbari ce intervin in situatia aparatului de marcat electronic fiscal, prin transmiterea unei notificari reglementate ca si model in anexa actului normativ;
  • Producatorii, importatorii, persoanele juridice romane care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electornice fiscale au obligatia de a inregistra informatii privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achizitionat intracomunitar, prin completarea unui formular prevazut in anexa actului normativ. De asemenea, au obligatia de a semnala orice modificari intervenite la respectivele aparate, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii lor;
  • Pentru completarea si transmiterea formularelor mai sus mentionate, producatorii, importatorii, persoanele juridice care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, precum si unitatile acreditate pentru comercializare si/sau service trebuie sa desemneze persoane care sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa detina calitatea de tehnician de service sau alta calitate, in baza unui contract individual de munca incheiat cu persoana juridica respectiva si sa detina certificat digital emis in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Ordinul ANAF nr. 857/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 273/10.04.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Hotararea de Guvern nr. 213/2019 pentru modificarea si completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Actul normativ aduce clarificari asupra aplicarii cotelor reduse de TVA in cazul pachetelor care contin produse si / sau servicii taxate in mod diferit, de 9 % si de 5%:

  • Prima clarificare priveste regulile aplicabile cotei de 9%: Daca un pachet include bunuri spuse cotei reduse de TVA dar si cotei standard de 19%, atunci se poate aplica cota diferita pentru fiecare bun numai daca bunurile pot fi separate. Daca nu pot fi separate, se considera o operatiune complexa unica la care se aplica cota standard de TVA.
  • A doua clarificare priveste cota redusa de 5%: Daca un pachet contine bunuri sau servicii supuse atat cotei reduse cat si cotei standard, se va aplica cota de TVA aferenta operatiunii principale.
  • Cu putere de exemplu, sunt mentionate livrarea de alimente si bauturi non-alcoolice, caror li se aplica cota redusa de TVA 9% si cazarea sau accesul la evenimente sportive ce beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%.

H.G. nr. 213/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 282/12.04.2019 si a intrat in vigoare de la publicare.

III. Propunere legislativa privind asigurarea zilierilor in sistemul public de sanatate

Ministerul Muncii a intocmit un proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, ce vizeaza optiunea zilierilor de a se asigura in sistemul public de sanatate, achitand contributia de asigurari sociale de sanatate.

In prezent, persoanele care lucreaza cu ziua nu sunt asigurate in sistemul public de sanatate, dar pot opta pentru asigurarea pentru pensii, somaj si accidente de munca si boli profesionale, achitand contributiile aferente.

Daca vor opta pentru asigurarea in sistemul public de sanatate, zilierii vor trebui sa depuna la autoritatile fiscale declaratia unica pentru persoanele fizice si sa achite pe cont propriu CASS, in cota de 10% din venitul brut.

Acest proiect nu a fost inca supus dezbaterii, iar in situatia in care va fi adoptat de Guvern, respectiva ordonanta va fi publicata in Monitorul Oficial si va intra in vigoare.