I. Deciza Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 23/2019 privind admiterea recursului in interesul legii promovat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti in dosarul nr. 3162/1/2018, cu referire la caracterul de titlu executoriu recunocut contractelor financiare incheiate la distanta

Printr-un comunicat, Inalta Curte de Casatie si Justitie (I.C.C.J.) a anuntat admiterea recursului in interesul legii promovat de Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti in dosarul nr. 3162/1/2018, referitor la valabilitatea, ca si titluri executorii, a contractelor financiare incheiate la distanta.

Astfel prin Decizia nr. 23/14.10.2019 pronuntata in dosarul mai sus mentionat s-au stabilit urmatoarele : « In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 lit. a), b), e) si f) si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 sau, dupa caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) si art. 272 din Codul de procedura civila ori, dupa caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001, contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta in conformitate cu dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 constitutie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse, cu exceptia situatiei in care partile impun semnatura drept conditie de validitate a contractului. »

Decizia urmeaza a fi redactata si publicata in Monitorul Oficial, devenind obligatorie de la publicare.

II. Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 172/2019 reglementeaza urmatoarele modificari/completari si precizari ale legislatiei fiscale:

  • Sunt incluse in categoria operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata, fiind asimilate livrarilor de bunuri, transferurile de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite. Sunt exceptate de la aceasta regula transferurile de bunuri imobile ale unei persoane impozabile catre o institutie publica, in scopul stingerii unei obligatii fiscale restante.
  • Se instituie dreptul organelor fiscale de a nu inregistra, in scopuri de TVA, persoanele impozabile, societati cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta risc fiscal ridicat. Prin norme metodologice, urmeaza a se stabili criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. De asemenea, vor putea fi anulate cererile de inregistrare in scopuri de TVA depuse de persoanele impozabile supuse inmatricularii la Registrul comertului si care prezinta risc fiscal ridicat.

Legea nr. 172/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 815/08.10.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Legea nr. 179/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum si pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Actul normativ aduce importante modificari privitoare la regimul juridic al francizei, la relatiile dintre francizor si francizat, precum si implicatiile fiscale ale operatiunilor specifice francizei.

Franciza este definita ca fiind un sistem de comercializare a produselor si/sau al serviciilor si/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continua intre persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic si financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda altei persoane, denumita francizat, dreptul si impune obligatia de a exploata o afacere, in conformitate cu conceptul furnizorului. Acest drept il autorizeaza si il obliga pe francizat ca, in schimbul unei contributii financiare directe sau indirecte, sa utilizeze marcile de produse si/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum si insemne ale comerciantilor, beneficiind de un aport continuu de asistenta comerciala si/sau tehnica din partea francizorului, in cadrul si pe durata contractului de franciza incheiat intre parti, in acest sens.

Sunt detaliate drepturile si obligatiile francizorului si francizatului, precum si posibilitatea recunoscuta francizorului ca, pana la debutul retelei sale de franciza, sa opereze conceptul de afaceri, pentru o perioada de cel putin un an, in unitati – pilot.

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ, Asociatia Romana de Franciza va infiinta Registrul National de Franciza in care se vor inregistra, la cererea francizorilor, in mod gratuit, informatiile furnizate de catre acestia prin documentul de dezvaluire de informatii. Continutul si modalitatea de administrare a Registrului National de Franciza se vor stabili prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul mediului de afaceri, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ.

Legea nr. 179/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 829/11.10.2019 si a intrat in vigoare la data de 14.10.2019.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!