I. Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 93/2019 aproba O.U.G. nr. 96/2018, cu urmatoarele modificari:
a. Se modifica art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, dupa cum urmeaza:
Contractul individual de munca va inceta de drept:
– la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, iar cu caracter exceptional, pentru salariatele care au optat pentru continuarea raporturilor de munca, pana la varsta de 65 ani;
– la data comunicarii deciziei de pensie, in cazul pensiei de invaliditate de gradul II, a pensiei anticipate partiale, a pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare;
– la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
b. Se completeaza art. 56 cu un nou alineat (4), dupa cum urmeaza:
Salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie, pe o perioada de maxim 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca, in baza unei cereri formulate cu 30 de zile anterior datei indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta si stagiu complet de cotizare;
c. Se modifica art. 7 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, privind una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care poate incheia un contract de ucenicie: intrunirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform Ordinului Ministrului Educatiei Nationale si al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 5039/2.126/2018.
– Se completeaza Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu un nou articol nr. 71, potrivit caruia ucenicii care inceteaza contractul de ucenicie, din motive neimputabile lor, vor beneficia, in termen de 2 ani de la data incetarii contractului, de un alt program de ucenicie.
– Se modifica art. 17 lit d) din Legea nr. 279/2005: Nu vor putea beneficia de finantarile reglementate de Legea nr. 279/2005 angajatorii care se afla in stare de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala.

Legea nr. 93/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 354/08.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Legea nr. 97/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Cateva modificari importante sunt introduse in domeniul reglementarii constructiilor civile, prin Legea nr. 97/2019:
– Investitorii persoane fizice, dar si juridice, nu au voie sa permita utilizarea constructiilor, inainte de admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii. Aceasta regula se aplica atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii;
– Obligatia mai sus mentionata se aplica si proprietarilor de cladiri (in cazul interventiilor la cladirile existente);
– Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventie (daca faptele nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa reprezinte infractiuni) si se sanctioneaza cu amenda, de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Legea nr. 97/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 359/09.05.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

III. Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Legea nr. 50/1991 va suporta noi modificari, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere pe masa Parlamentului.

Propunerea vizeaza termenul de valabilitate al autorizatiei de construire, care va fi de 24 luni. Durata de valabilitate va putea fi extinsa, pana la maxim 5 ani, numai daca lucrarile de constructie au inceput in perioada initiala de 2 ani de la emiterea autorizatiei.