I. Hotararea Guvernului nr. 282/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA

 

Normele metodologice reglementeaza modalitatea si conditiile de acordare, monitorizare si solutionare a cererilor de plata a garantiilor de stat si de acordare a granturilor din Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de catre Fondul National a Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP, in favoarea fiecarui beneficiar participant al Programul de sustinere a intrepriderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, denumit in continuare Programul, pentru una dintre urmatoarele categorii de credite garantate, dupa cum urmeaza:

 • unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/ linii de credit pentru capital de lucru, gravate de catre stat, prin MFP, in procent maxim de 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, valoarea maxima a finantarii este de 5.000.000 lei, cu respectarea unor conditii;
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exlusiv dobanzile, comisionele si spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microintreprinderi sau intreprinderi mici. Valoarea maxima a finantarilor este de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru intreprinderile mici, in limita unor conditii;

Pentru a fi eligibil, beneficiarul programului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:

 • nu se afla in dificultate in sensul pct. 20 si 24 din Comunicarea Comisiei – Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate 2014/C 249/01 publicate in Jurnalul Oficial al Uniuniii Europene, respectiv in cazul societatilor cu raspundere limitata si al societatilor pe actiuni, care nu au pierdut mai mult de jumatate si capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de un sfert din acest capital, in ultimele 12 luni;
 • nu se afla in litigiu cu Miniterul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
 • nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile de tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019, iar daca figureaza cu asemenea restante, acestea sunt incadreate in categoriile A,B si C ale Centralei Riscului de Credit;
 • nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019, in baza Centralei Incidentelor de Plati;
 • nu s-a deschis procedura insolventei impotriva sa;
 • prezinta institutiei de credit garantii colaterale, care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii;
 • sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
 • nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, iar daca inregistreaza asemenea obligatii fiscale restante, se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului;
 • depun un document scris, din care sa rezulte ca se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent, pana la data de 31.12.2020.

Normele metodologice reglementeaza toate etapele si formalitatile pe care trebuie sa le indeplineasca atat beneficiarii eligibili, cat si institutiile de credit care acorda imprumuturile garantate de stat.

Accesul la program se va realiza prin accesarea unei platforme, pe web-site-ul IMM Invest, platforma care, deocamdata, nu este functionala, fiind pusa la dispozitie deocamdata doar o platforma de testare.

Pana la data de 16.04.2020, institutiile de credit interesate sa participe la program, vor transmite cererile de inscriere, la FNGCIMM.

Hotararea de Guvern nr. 282/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 296/08.04.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.

 

II. Hotararea de Guvern nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. 5 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare (urmatoarele profesii ce indeplinesc servicii de interes public: toate formele de exercitare a profesiei de notar public, de avocat si de executor judecatoresc)

 

Potrivit actului normativ, pe durata starii de urgenta beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social profesional, formele de exercitare a profesiei de notar public, de avocat sau de executor judecatoresc, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

 • au avut un venit net de maxim 200.000 de euro, in echivalent in lei, in anul 2019 sau, daca venitul pe acest an nu a fost calculat, in anul 2018;
 • in cadrul formei juridice de exercitare/ organizare a functiei/ profesiei isi desfasoara activitatea, ca salariati, inclusiv salarizati in interiorul profesiei si/sau colaboratori, maxim 9 persoane;
 • si-au intrerupt activitatea total sau partial ori si-au redus activitatea, ca urmare a masurilor dispuse de autoritati, inregistrand pentru luna in care se solicita amanarea pierderi de cel putin 25% fata de media incasarilor pe ultimele 6 luni inaintea instituirii starii de urgenta.

Nu vor beneficia de amanarea la plata formele de exercitare/ organizare a functiei/profesiei care nu si-au respectat obligatia de asigurare a continuitatii activitatii pe perioada instituirii starii de urgenta.

Indeplinirea acestor conditii se atesta prin declaratia pe propria raspundere, a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/functiei, pe care o transmite cocontractantului, lunar, la data scadentei obligatiei de plata a serviciilor de utilitati si/sau a chiriei.

Coordonatorului formei de exercitare a profesiei/functiei va transmite lunar declaratia pe propria raspundere si informatia privind facilitatea legala de care a facut uz si organului de conducere a organizatiei profesionale din care face parte, care poate efectua verificari cu privire la veridicitatea datelor declarate.

H.G. nr. 281/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 296/08.04.2020, cu intrare in vigoare de la publicare.