I. OUG nr. 12/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei

Potrivit fundamentarii actului normativ, acesta a fost adoptat pe fondul reactiilor negative manifestate de reprezentanti ai institutiilor sistemului judiciar, fata de OUG nr. 7/2019 privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii („INM”), formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire al INM, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii („CSM”). Prin urmare, s-a decis revenirea, pe unele aspecte, la formulele legislative anterioare intrarii in vigoare ale O.U.G. nr. 7/2019.

Modificarile legislative operate prin OUG nr. 12/2019 privesc urmatoarele aspecte:

 • Numirea in functie a Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie („ICCJ”), a prim-adjunctului si a adjunctului acestuia, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie („DNA”), a adjunctilor acestuia, a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism („DIICOT”), a adjunctilor acestuia, precum si a procurorilor – sefi de sectie din cadrul acestor parchete, se efectueaza de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Ministului Justitiei, cu avizul Sectiei de procurori a CSM, dintre procurorii care au o vechime minima de 15 ani in functia de judecator sau de procuror, pe o perioada de 3 ani cu posibilitarea reinvestirii pentru o singura data;
 • Se abroga prevederea referitoare la interdictia delegarii, pe functiile de conducere pentru care numirea se efectueaza de catre Presedintele Romaniei;
 • Posibilitatea eliberarii din functie a judecatorilor si procurorilor, pentru neindeplinirea conditiilor privitoare la detinerea cetateniei romane, a deplinei capacitati de exercitiu, la declararea ca fiind apt din punct de vedere medical si psihologic si la lipsa cazierului fiscal;
 • Detasarea de ofiteri si agenti ai politiei judiciare, in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, pentru efectuarea activitatilor prevazute de Codul de procedura penala, sub directa conducere si control al procurorilor din cadrul Sectiei. Detasarea se efectueaza la solicitarea procurorului – sef al acestei sectii, pentru o perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii, din 3 in 3 ani. Salarizarea acestor cadre se va realiza potrivit dispozitiilor legale aplicabile ofiterilor si agentilor de politie judiciara din cadrul DNA;
 • Pentru sectia de investigare a infractiunilor din justitie, se incadreaza specialisti din domeniul prelucrarii si valorificarii informatiilor, din domeniul economic, financiar, vamal, informatic, precum si din alte domenii, pentru clarificarea aspectelor tehnice si de specialitate in activitatea de urmarire penala. Acesti specialisti vor avea calitatea de functionari publici si vor fi numiti prin ordin al procurorului-sef al sectiei, desfasurandu-si activitatea sub directa conducere a procurorilor sectiei. Salarizarea acestei categorii de personal se va stabili de ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministrului Functiei Publice si al ANAF pentru functionarii publici, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la Legea – cadru nr. 153/2007;
 • Specialistii IT din cadrul instantelor si parchetelor, din aparatul propriu al CSM, al institutiilor aflate in coordonarea acestuia, al Ministerului Justitiei si al Inspectiei judiciare vor beneficia de aceleasi drepturi salariale cu specialistii din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ;
 • Inspectia judiciara se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata in scris si motivat de orice persoana interesata, inclusiv de CSM, in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori. Inceperea cercetarii disciplinare se poate dispune, prin rezolutie, de inspectorul judiciar, atunci cand se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare.
 • Se abroga art. 17 din OUG nr. 7/2019, ce prevedea incetarea delegarilor in functiile de conducere din parchete, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a respectivului act normativ.

OUG nr. 12/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 185/07.03.2019, cu intrare in vigoare de la publicare.

II. Decizia nr. 7/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 13952/271/2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis sesizarea Curtii de Apel Oradea si a stabilit ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pot solicita stingerea obligatiilor izvorate din contractele de credit si debitorii care sunt supusi in continuare unei executari silite, desi executarea silita a imobilului ipotecat a fost finalizata prin adjudecare. In astfel de cazuri, instanta investita va verifica daca sunt aplicabile conditiile referitoare la existenta impreviziunii.

Decizia ICCJ nr. 7/2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 175/05.03.2019, fiind obligatorie.

III. Propunere legislativa privind decalarea, pentru data de 31 iulie, a termenului de depunere a declaratiei unice

Potrivit art. 151 alin (24) din Codul fiscal, pana la data de 15 martie 2019, au obligatia de a depune declaratia unica urmatoarele categorii de contribuabili:

 • personale care obtin venituri din activitati independente;
 • persoanele care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
 • persoanele care obtin venituri din activitati agricole, pentru care venitul se stabileste in sistem real;
 • persoanele care obtin venituri din piscicultura si/sau silvicultura;
 • persoanele care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
 • persoanele care obtin venituri din jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si la festivaluri de poker;
 • persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania care au realizat venituri in strainatate, supuse impozitarii in Romania;
 • contribuabilii care au efectuat cheltuieli pentru acordarea de burse private si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult.

Declaratia unica se depune doar prin serviciile online „Spatiu privat virtual” si „Depunere declaratii”.

Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, publicat de Ministerului Finantelor Publice, termenul de depunere al acestei declaratii s-ar putea prelungi pana la data de 31 iulie.

Propunerea nu a fost inca adoptata, urmand a fi discutata in sedinta Guvernului, iar in functie de adoptare respectiva ordonanta de urgenta va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!