I. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 125/2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţională de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Potrivit modificărilor aduse de actul normativ, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, încetează de drept interdicţiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator şi/sau deputat în oricare din mandatele cuprinse în perioada 2007-2013, în temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate şi care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în exercitarea oricăruia dintre mandatele de senator şi/sau deputat în perioada 2007-2013.

Legea nr. 125/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 472/07.06.2018, fiind de imediată aplicare.

 

II. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 120/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Legea a aprobat OUG nr 78/2016, cu câteva modificări, ce vizează:

– participarea la şedinţele de judecată a procurorilor D.I.I.C.O.T., în cauzele în care aceştia au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac;

– posibilitatea înfiinţării ori desfiinţării, prin ordin al Procurorului – şef al D.I.I.C.O.T., de servicii, birouri, departamente sau compartimente;

– funcţionarea, în cadrul D.I.I.C.O.T., de ofiţeri şi agenţi de poliţie, detaşaţi, în vederea efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi urmărire a infracţiunilor date de lege în competenţa direcţiei;

– constituirea ca mijloace de probă a raportului de constatare întocmit din dispoziţia procurorului şi a procesului – verbal de efectuare a percheziţiei informatice;

– completarea competenţei D.I.I.C.O.T. de investigare în cazul anumitor infracţiuni.

Legea nr. 120/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 472/07.06.2018, intrând în vigoare de la publicare.

 

III. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat Decizia nr. 2/2018 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti cu privire la o problemă de drept 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti au sesizat curtea supremă cu următoarea problemă de drept: existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice: a) suspendăexecutarea silităînceputăde un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra bunurilor sechestrate a devenit opozabil terților anterior înființării măsurii asigurătorii din procesul penal; b) determinănulitatea actelor de executare ulterioare înființării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra acelorași bunuri, împiedicând astfel executarea silităînceputăde un creditor ipotecar.

Curteaa admis recursurile în interesul legii şi a decis, cu referire la dispoziţiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penală de la 1968) şi art. 2345 din Codul civil, că existenţa unui sechestru asigurator penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a fost opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asiguratorii în procesul penal şi nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asiguratorii  din procesul penal asupra aceloraşi bunuri.

Decizia Î.C.C.J. nr. 2/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 463/05.06.2018, fiind obligatorie.

 

Înscriere newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a fi la curent cu toate noutățile Avestis.

Vă rugăm să așteptați...

Mulțumim pentru înscrierea la newsletter!