Lucica Movileanu

Lucica Movileanu

Consilier Juridic

Având o înclinație deosebită spre științele exacte și fiind atrasă de aspectele economice ale activității de business în general, lucrez cu o plăcere deosebită în domeniul recuperării creanțelor. Motivația este baza reușitei.