In cadrul Senatului, se afla in dezbatere un Proiect de Lege privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri de autorizare a operatiunilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (denumit in continuare „Proiectul de Lege”).

In prezent, aspectele legate de inscrierea avizelor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare („A.E.G.R.M.”), precum si cele legate de avizarea operatorilor si a agentilor imputerniciti sa efectueze inscrierile respective in A.E.G.R.M., sunt reglementate de O.G. nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in A.E.G.R.M.

Autoritatea de Supraveghere a A.E.G.R.M. are competenta exclusiva de autorizare a operatorilor, cu avizul consultativ al Corpului Operatorilor, de supraveghere a avizelor de inscriere de catre operatori si agentilor acestora.

Cu titlu de exemplu, mentionam cativa operatori ai A.E.G.R.M.: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, care efectueaza inregistrari, prin intermediul agentilor sai imputerniciti (cabinete individuale de avocatura, sau alte forme de organizare a profesiei de avocat), Uniunea Nationala a Notarilor Publici, ce efectueaza activitatile specifice prin agenti imputerniciti (birouri notariale individuale ori alte forme de exercitare a profesiei de notar public), Camera de Comert si Industrie a Romaniei, etc.

In A.E.G.R.M. se inregistreaza avizele de ipoteca asupra bunurilor mobile, conform dispozitiilor Codului civil (Legea nr. 287/2009), precum si a avizelor de fiducie, de creante securizate, obligatiuni ipotecare, numai prin intermediul operatorilor autorizati si a agentilor lor imputerniciti. De asemenea, prin intermediul operatorilor si a agentilor se realizeaza copii certificate ale inregistrarilor efectuate.

Potrivit expunerii de motive a Proiectului de Lege, modificarea dispozitiilor O.G. nr. 89/2000 este necesara pentru eficientizarea sistemului de publicitate mobiliara, din care mentionam armonizarea cu dispozitiile Noului Cod civil, ale Noului Cod de procedura civila si ale Noului Cod de procedura penala, pentru reglementarea formarii profesionale a personalului specializat care deserveste activitatea de inscriere in A.E.G.R.M., inlocuirea denumirii de A.E.G.R.M. cu Registrul National de Publicitate Mobiliara sau modificarea sistemului actual de asigurare profesionala astfel incat sa acopere activitatea de operare in A.E.G.R.M.

Una dintre cele mai interesante modificari propuse vizeaza atribuirea competentei de inscriere a avizelor numai operatorilor sau agentilor din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel unde isi are domiciliul /sediul unul dintre debitori.

Modificarea propusa nu este, din punctul nostru de vedere, necesara, deoarece restrictioneaza accesul persoanelor la utilizarea serviciilor de inscriere in A.E.G.R.M., care in prezent se pot adresa oricarui operator sau agent imputernicit din tara.

Din punct de vedere practic, precizam ca cele mai multe asemenea avize se inscriu la solicitarea creditorilor, institutii bancare, institutii financiare nebancare, societati de leasing etc. care, prin contractele incheiate cu clientii lor stipuleaza garantarea obligatiilor financiare prin ipoteci ori alte forme de garantare, instituite asupra bunurilor mobile. Odata incheiat un asemenea contract, creditorul are interesul de a isi inscrie garantia, in termenul cel mai scurt, in A.E.G.R.M. Uneori, institutiile de creditare nici nu procedeaza la creditarea contului clientului pana cand nu au garantia respectiva inscrisa in A.E.G.R.M. Prin urmare, cu acordul clientilor, creditorii sunt cei care solicita inscrierea avizelor, operatorilor/agentilor cu care colaboreaza in mod curent, in conditii de maxima operativitate, si care pot, conform legislatiei actuale, sa efectueze inregistrari indiferent de domiciliul ori sediul debitorului.

Prin modificarile preconizate, partea ce va solicita inscrierea unui aviz, fie creditor, fie debitor, va trebui sa se adreseze numai operatorului/agentului competent, in functie de criteriul mai sus mentionat, ce va ingreuna, cel putin in prima etapa, activitatea de creditare/finantare.

Proiectul de Lege a fost votat atat de Camera Deputatilor, cat si de Senat, insa transmis spre re-examinare de Presedintele Romaniei, fiind in prezent inregistrat spre dezbaterea Senatului.

In cuprinsul cererii de reexaminare, Presedintele Romaniei arata ca ar trebui analizat in ce masura se justifica depunerea inscrierilor in Registrul National de Publicitate Mobiliara (actualmente „A.E.G.R.M.”), numai prin intermediul unor operatori/agenti din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel unde isi are domiciliul/sediul unul dintre debitori, in conditiile in care evidenta se tine intr-un registru electronic la nivel national. De asemenea, se arata ca stabilirea unei competente teritoriale cu privire la prestarea serviciilor de inscriere in registru poate fi de natura sa segmenteze piata acestui tip de servicii si sa limiteze nejustificat concurenta intre prestatori. Fiind vorba despre o evidenta electronica centralizata, arondarea operatorilor neputand fi considerata a servi unui scop anume. Nu in ultimul rand, stabilirea unei competente teritoriale cu privire la prestarea serviciilor de inscriere in registru ar putea echivala si cu o interventie asupra mecanismelor de formare a preturilor, cu afectarea intereselor consumatorilor.

Precizam ca exista judete din tara unde exista un singur operator sau agent imputernicit autorizat. Daca Proiectul de lege se va adopta in forma propusa, atunci exista premise foarte mari ca acel operator/agent sa isi majoreze, cel putin in prima faza, onorariile/tarifele pentru asemenea servicii, neavand concurenta, iar creditorii/debitorii fiind obligati sa se adreseze numai operatorului/agentului respectiv atunci cand domiciliul ori sediul debitorului se afla in raza sa de competenta exclusiva.

Asteptam cu interes forma finala a acestui proiect de lege, daca acesta va fi sau nu adoptat in urma reexaminarii. Nu in ultimul rand, precizam ca, in opinia noastra, daca legea se va adopta in forma propusa in prezent, exista riscul de a fi atacata la Curtea Constitutionala.

 

avocat Madalina Ionescu