Avestis recuperare creante

Colectări Creanțe

După acordarea mandatului pe segmentul de recuperare creanțe, elementele procedurii de lucru constau în:

  • identificarea debitorului;
  • contactarea directă si imediată a acestuia din perspectiva recuperarii amiabile;
  • in cazul amânării operațiunii de recuperare, se inițiază notificarea/somarea debitorului;
  • obținerea tuturor informațiilor suplimentare privind solvabilitatea acestuia și propunerea unor soluții adaptate acestor date.

Ansamblul operațiunilor implică și exercitarea presiunilor legale pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor de plată sau de predare a bunului aflat în litigiu.

Serviciile de colectare nu sunt supuse unei taxări prealabile din partea creditorului, aplicându-se doar un comision de succes având un procent variabil, în funcție de valoarea debitului, fără a ne raporta la vechimea acestuia. Acest procent este aplicabil doar în momentul recuperării totale sau parțiale a debitului respectiv.

În cazul în care soluția amiabilă nu dă rezultate imediate, considerăm deschisă calea judiciară și acționăm concomitent, prin cele două mijloace (după consultarea prealabilă a creditorului), pentru eficientizarea acțiunilor, constrângerea debitorului și soluționarea dosarului, cât mai repede posibil.