Prezentarea de fata isi propune sa raspunda catorva aspecte referitoare la executarea cambiei si actiunile cambiale, avantajele si dezavantajele acesteia fata de biletul la ordin, precum si cateva consideratii asupra unor probleme ce pot interveni in cazul executarii cambiei si preintampinarea acestora.

       Executarea cambiei, actiunile cambiale

       Cambia este un titlu de credit prin care o persoana, numita tragator sau emitent, da dispozitie altei persoane, numita tras, sa plateasca o anumita suma de bani unei a treia persoane, numita beneficiar, la scadenta sau la ordinul respectivului beneficiar.

       Pentru a fi valabila, cambia trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni :

– denumirea de cambie inserata in titlu;

– ordinul pur si simplu, neconditionat, de achitare a unei sume de bani;

– numele tragatorului;

– numele trasului;

– scadenta;

– locul platii;

– numele beneficiarului;

– data si locul emisiunii;

– semnatura tragatorului.

       Toate mentiunile de mai sus sunt cerute pentru validitatea cambiei, cu urmatoarele exceptii:

– Cambia ce nu contine termenul de plata va fi considerata la vedere;

– Cambia ce nu contine locul platii va fi platita la locul emisiunii.

       Dreptul de proprietate asupra cambiei poate fi transmis prin gir. Prin intermediul girului, o parte numita girant, transmite proprietatea asupra cambiei catre alta parte numita giratar. Aceasta operatiune juridica se realizeaza prin mentionarea pe cambie sau pe foaia atasata numele giratarului, datata si semnata de girant.

       Plata cambiei poate fi garantata prin aval. Avalul este actul prin care o persoana numita avalist garanteaza obligatia de plata asumata de tragator. Avalul se da pe cambie sau pe adaosul acesteia, inserandu-se mentiunea pentru aval sau pentru garantie, urmata de numele si semnatura avalistului.

     Posesorul cambiei trebuie sa prezinte cambia, spre acceptare trasului, pana la scadenta. Precizam ca trasul, nefiind parte a inscrisului cambial, devine debitor cambial prin acceptare. Astfel, trasul se angajeaza sa plateasca suma din cambie, la scadenta, posesorului sau legitim. Prezentarea la acceptare este facultativa. Daca tragatorul insereaza in cambie o clauza prin care sa impuna obligatia de prezentare a posesorului cambiei la acceptare, neprezentarea titlului in termenul fixat are ca efect decaderea posesorului din exercitarea dreptului de regres. Posesorul cambiei pastreaza astfel drepturile decurgand din cambie. Acceptarea trebuie datata, in caz contrar aceasta urmand sa produca efecte juridice numai fata de tras.

       Refuzul de plata trebuie constatat printr-un inscris autentic numit protest. In lipsa protestului, beneficiarul nu isi va putea valorifica drepturile sale izvorate din cambie, precum si din actiunea de regres.

       In situatia in care cambia cuprinde mentiunea „fara protest” sau „fara cheltuieli”, posesorul cambiei este exonerat de obligatia efectuarii protestului.

       Daca trasul plateste suma prevazuta in cambie, acesta ii libereaza pe toti debitorii cambiali. Refuzul trasului de a plati antreneaza raspunderea solidara a tuturor debitorilor cambiali. Daca plata se face de catre un debitor de regres, cum ar fi giratarul, aceasta plata ii libereaza numai pe cei obligati cambial, ce figureaza in titlu dupa el, adica girantii succesivi si avalistii lor, iar debitorii cambiali anteriori continua sa fie obligati, putand fi urmariti in temeiul cambiei.

       Actiunea cambiala este mijlocul juridic prin care posesorul unei cambii isi realizeaza dreptul sau de creanta izvorat din cambie, urmarind in cazul in care plata este refuzata, pe debitorul principal sau pe debitorii de regres.

       Actiunea cambiala poate fi directa sau de regres. Creditorul cambial are drept de actiune cambiala directa impotriva acceptantului si a avalistilor sai, precum si un drept de actiune in regres impotriva oricarui alt obligat cambial, respectiv tragatorul, girantul si avalistii acestuia.

       Tragatorul, acceptantul, girantul si avalistul cambiei sunt tinuti in solidar fata de posesor, acesta avand dreptul de a urmari toate aceste persoane, individual sau colectiv, fara a avea importanta ordinea in care s-au obligat. Acelasi drept il are orice semnatar care a platit cambia.

       Orice actiune decurgand din cambii impotriva acceptantului si a avalistilor sai se prescrie in termen de 3 ani de la data scadentei, iar actiunile impotriva girantilor se prescriu in termen de un an de la data protestului sau in termen de un an de la data scadentei, atunci când cambia este stipulata ca fiind fara protest sau fara cheltuieli. Actiunea girantilor, unii împotriva altora si impotriva tragatorului, se prescrie în termen de 6 luni de la data la care girantul a platit cambia sau de la data la care actiunea de regres a fost pornita impotriva sa.

       Avand in vedere faptul ca acest titlu de credit este executoriu, atat pentru capital cat si pentru accesorii, poate fi pus în executare silita fara a mai fi nevoie de un litigiu in urma caruia creditorul cambial sa obtina titlu executoriu impotriva debitorilor obligati prin cambie.

       In cadrul procedurii de executare silita, executorul va comunica debitorului somatia cambiala, care trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei sau a protestului, precum si celelalte acte din care rezulta suma datorata. Pentru obligatiile cambiale asumate prin procura, in somatie se va mentiona si actul din care rezulta mandatul.

       Debitorul poate formula contestatie la executare in termen de 5 zile de la comunicarea somatiei cambiale. Contestatia se introduce la instanta de executare, fiind solutionata conform normelor Codului de procedura civila, debitorul cambial neputand opune posesorului decat exceptii privind nulitatea titlului.

       Formularea contestatiei nu suspenda executarea, cu exceptia cazului când debitorul nu isi recunoaste semnatura, inscriindu-se in fals, sau atunci cand nu recunoaste procura. La randul sau, creditorul, in caz de suspendare a executarii silite, poate obtine masuri de asigurare.

       Hotarârea prin care este solutionata în fond contestatia poate fi atacata numai cu apel in termen de 15 zile de la pronuntare.

       Avantajele si dezavantajele cambiei fata de biletul la ordin

       Biletul la ordin este titlul de credit prin care emitentul isi asuma obligatia neconditionata de a plati in favoarea beneficiarului, la scadenta, o suma de bani.

      Daca in cazul cambiei sunt implicate trei persoane, tragatorul, trasul si beneficiarul, in cazul biletului la ordin operatiunea se desfasoara intre doua persoane, emitentul si beneficiarul. Aceasta este deosebirea principala dintre cambie si biletul la ordin: lipsa trasului ca si cel de-al treilea participant, ca debitor principal la emiterea, circulatia si executarea cambiei.

       Nefiind implicat trasul, pentru biletul la ordin nu mai este necesara etapa acceptarii de catre tras, ceea ce reprezinta un avantaj al acestui titlu de credit.

       De asemenea, datorita faptului ca operatiunea biletului la ordin implica mai putine persoane decat cea a cambiei, biletul la ordin este mai usor de incasat decat cambia, fiind de preferat din acest punct de vedere.

       Potrivit legislatiei actuale, biletului la ordin nu ii sunt aplicabile prevederile referitoare la regresul dupa acceptarea partiala ce se aplica cambiei. Astfel, în cazul unui regres, dupa o acceptare partiala, cel ce plateste suma pentru care cambia nu a fost acceptata, poate cere sa i se faca mentiune de aceasta plata pe cambie si sa i se dea chitanta. Posesorul ii va remite o copie certificata a cambiei si a protestului, pentru a putea exercita regresurile ulterioare.

       Ca si cambia, biletul la ordin refuzat la plata reprezinta titlu executoriu, atat pentru capital cât si pentru accesorii, impotriva emitentilor, avalistilor si girantilor, dispozitiile referitoare la executare aplicandu-se similar.

       In practica, cambiile sunt destul de rar folosite, tocmai pentru faptul ca implica o incasare lenta, din cauza numarului mai mare de persoane implicate in aceasta operatiune. Prin urmare, este mai avantajoasa folosirea biletului la ordin, deoarece este eliminata formalitatea acceptarii si implica doar doua persoane (emitentul si beneficiarul), ceea ce conduce la realizarea mai rapida a scopului acesteia.

       Problemele ce pot interveni in cazul executarii cambiei si preintampinarea acestora

       Cambia emisa in alb, ca si garantare a unor obligatii asumate de emitent, nu poate fi completata de catre beneficiar decat intr-un termen de maxim 3 ani de la emiterea acesteia, ulterior beneficiarul fiind considerat decazut din dreptul de a mai completa acest titlu de credit. Chiar daca la momentul emiterii, emitentul nu a completat data emiterii, iar aceasta este completata de beneficiar cu o data ulterioara celei reale, partile se pot adresa instantelor de judecata in scopul stabilirii datei reale a emiterii, prin administrarea unui probatoriu mai amplu. Prin urmare, in cazul executarii cambiei, este necesar ca aceasta sa fi fost completata de beneficiar in termenul de trei ani de la data reala a emiterii, pentru a nu risca decaderea. Aceleasi sanctiuni exista si in cazul biletului la ordin emis in alb.

       Pentru a elimina formalitatea protestului, este util ca pe cambie sa se mentioneze ca aceasta a fost data fara protest. Precizam ca neadresarea protestului poate conduce la anularea executarii cambiei.

       Locul platii, respectiv locul emisiunii, trebuie sa fie clar determinat. Spre exemplu, in cazul in care locul platii ori locul emisiunii este specificat ca fiind un judet, in loc de o localitate, emitentul, avalistul sau girantii acestuia pot invoca nulitatea cambiei, pentru lipsa acestei mentiuni esentiale.

       In practica, institutiile bancare pun la dispozitia clientilor formulare tiparite pentru a le usura tranzactia cu aceste instrumente. Cu toate acestea, nu pot refuza o cambie ce nu este cuprinsa intr-un formular tipizat, in conditiile in care aceasta contine mentiunile esentiale cerute de lege.

       Pentru a nu exista niciun temei de nulitate a cambiei, este necesar ca toate mentiunile cerute de lege, enumerate la punctul 1 de mai sus, sa fie inscrise pe cambie, iar toate formalitatile necesare scontarii acestui intrument de plata sa fie indeplinite.

Cristina Cornaci